Gladsaxe skal have nyt integrationsråd
Der skal findes 12 medlemmer

Interesserer du dig for integrationsområdet, og vil du være med til at fremme integrationen og dialogen i Gladsaxe? Så er arbejdet i Gladsaxes integrationsråd måske noget for dig.

Til efteråret skal Gladsaxe Byråd udpege et nyt integrationsråd, og du kan kandidere til rådet enten som enkeltperson bosat i Gladsaxe Kommune eller som medlem af en forening i Gladsaxe. Som enkeltperson skal du bo i Gladsaxe Kommune, være over 18 år og have mindst 25 stillere. Du kan også blive indstillet som kandidat af en forening, du er medlem af. Den skal blot have hjemsted i Gladsaxe.

Vejleder byrådet
Det nye integrationsråd skal i alt have 12 medlemmer. Seks af dem skal være enkeltpersoner med interesse for integrationsområdet eller fra foreninger i Gladsaxe. Herudover vil rådet bestå af to byrådsmedlemmer og fire medlemmer udpeget af henholdsvis boligorganisationer, skoleråd, SSP og idrætslivet.
Integrationsrådet vejleder byrådet om integrationsindsatsen gennem blandt andet høringer. Det skal sikre, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende og egnet til at fremme etnisk ligestilling. Rådet kan også tage initiativ til konkrete aktiviteter og møder, der kan være med til at fremme integration og dialog. Alt sammen i tæt dialog med relevante organisationer.

Mange arbejdsområder
Gladsaxe har haft et integrationsråd siden 1999. Rådet sidder for fire år ad gangen og har igennem årene været sammensat på forskellig måde. Rådet har beskæftiget sig med mange forskellige områder, blandt andet børn- og unge, boligområdet, beskæftigelse og de integrationsprogrammer, som kommunen tilbyder nye flygtninge og indvandrere. Integrationsrådet har desuden gennem flere år i samarbejde med Telefonfabrikken – Gladsaxe kulturhus – arrangeret Gladsaxe Loves Culture.
Du kan læse mere om Integrationsrådet og hvordan du kan kandidere til rådet på gladsaxe.dk/nytintegrationsraad

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top