Akuttilbud hjælper borgere i krise
-

Peter Brooker fra Alternativet beklagede den 1. august reduktionen af psykiatriske sengepladser og efterlyste et kommunalt alternativ til de sindslidende, der mistrives og er til gene for naboerne i alment boligbyggeri.

Gladsaxe Kommune har ikke indflydelse på antallet af sengepladser eller distriktspsykiatrien. Begge dele er en regional opgave. Men borgere i psykisk krise kan få kommunal støtte og vejledning på Gladsaxe Kommunes Akuttilbud på Nybrogård døgnet rundt, alle ugens dage, på telefon 20 35 38 31 eller ved at møde op på Nybrovej 321, 2800 Kongens Lyngby.

Også pårørende og andre borgere kan henvende sig. Akuttilbuddet tilbyder samtaler med erfarne medarbejdere, der kan hjælpe med at håndtere krisen eller skabe kontakt til behandlingspsykiatrien om nødvendigt. Har man brug for tryghed pga. angst og uro, kan man overnatte på Nybrogård. Hvis Gladsaxe Kommune modtager en bekymringshenvendelse fra en vicevært, en nabo til en borger, pårørende eller fra politiet, vil vi med det samme sende en opsøgende medarbejder ud og forsøge at skabe kontakt til borgeren.

Der er dog også borgere i psykisk krise, der ikke ønsker at tage imod støtte, og i yderste konsekvens kan det være nødvendigt at tvangsindlægge borgeren via egen læge. Under alle omstændigheder er det altid en god ide at kontakte kommunen om sindslidende i krise, da vi har kompetente medarbejdere, der ofte kan hjælpe med at skabe ro og tryghed omkring borgeren.

Susanne Palsig (SF)
Formand for Sundheds- og Handicapudvalget

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top