Gammel skole skal jævnes med jorden
Gladsaxe-Skole-03-33-17.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Der er mange tusinder af kvadratmeter på arealerne ved den gamle Gladsaxe Skole. Der har hele tiden været store græsarealer, hvor der var plads til at spille fodbold. Foto: Kaj Bonne
Det vil koste 13 millioner kroner at fjerne den gamle Gladsaxe Skole

Selv om der er sat hegn op, og der er skilte, der fortæller om nedstyrtningsfare, så er der sket masser af hærværk på den gamle Gladsaxe Skole, der i nogle år har stået tom.
Forfaldet har været tydeligt. Og nu sker der noget.
Økonomiudvalget behandler sagen på sit møde i dag, og der foreligger en indstilling om, at skolen jævnes med jorden.
I indstillingen hedder det: ”. Den tidligere skolebygning for Gladsaxe Skole, Tobaksvejen 6, har ligget ubenyttet hen i en længere årrække. Selvom ejendommen er indhegnet, er der hyppige forekomster af indbrud og hærværk. Der er ikke taget endelig stilling til den fremtidige anvendelse af grunden, men bygningerne vil under alle omstændigheder skulle fjernes grundet deres bygningsmæssige tilstand uanset den fremtidige brug af arealet.
Det foreslås derfor, at bygningerne nedrives nu, og at området indtil videre reetableres med udlægning af græs.

Nyt møde 22. august
Projektet inklusiv tidsplan vil blive forelagt Økonomiudvalget 22.08. Ejendomscenteret vurderer, at nedrivning med miljørigtig håndtering af byggeaffald mv. beløber sig til 13.000.000 kr. Der foreslås således givet rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2017 på 13.000.000 kr. finansieret med 10.825.180 kr. af restrådighedsbeløbet vedrørende opførelse af ny Bagsværd Skole samt 2.174.820 kr. af mindre forbruget vedrørende opførelse af ny Bagsværd Skole, der ikke blev så dyr at opføre som ventet.
Hvis det vedtages at fjerne den gamle skole, skal der findes en ny plads til det observatorium, der er øverst på en af bygningerne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I den gamle Gladsaxe Skoles bygninger findes et astronomisk observatorium.
I observatoriet findes en stor kikkert, der er ca. to en halv meter lang,
og dens linse har en diameter på ca.
16 cm. Foto: Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top