Mere behandling – mindre bureaukrati
-

I Region Hovedstaden er de administrative udgifter steget fra godt 2 mia. kr. i 2013 til godt 3 mia. kr. i 2017. Altså cirka 1 mia. kr.
Den udvikling vil Venstre have standset.

Derfor lancerede vi for nylig planen ”Mere behandling – mindre bureaukrati”, hvor vi årligt vil reducere de administrative udgifter med 2 pct., hvilket svarer til ca. 60 mio kr. om året.
De 60 mio. kr. vil vi lade indgå i en omstillingspulje til politisk forhandling i forbindelse med den årlige budgetlægning i regionen. Fra Venstre side vil vi for eksempel hellere bruge penge på at udvikle en egentlig ungdomspsykiatri, flere hospicepladser og en fastholdelse af behandlingsgarantien end mere administration.

Sætter vi 2-pct.-omstillingen i gang allerede i 2018, vil vi samlet have hævet den økonomiske ramme for egentlig patientnær behandling med ca. 240 mio. kr. ved næste valgperiodes udløb i 2021.
Og det er ikke en ny måde at tænke på. Under Jens Kramer Mikkelsens (S) ledelse i Københavns Kommune, indførte man i 90erne en 2-pct-reduktion på lønsummen i kommunens forvaltninger. Det gjorde man netop med henblik på at kunne omprioritere internt i kommunen. Derfor forstår vi helt ærligt heller ikke den kontante afvisning, som Socialdemokraterne har givet Venstres plan.

Vi kan godt blive ved med at snakke om færre administrative udgifter. Men sætter man ikke nogle helt konkrete tal på, hvor meget vi hvert år vil overføre fra bureaukrati til behandling, viser erfaringen, at det bliver ved snakken.

Martin Geertsen,
Politisk leder Venstre i Region Hovedstaden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top