Rabat i rabatten
Rabat-parkering-01-33-17.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nu kan man lovligt holde i skillerabatten på Gladsaxe Ringvej - ligesom man naturligvis kan holde på de markerede parkeringspladser. Foto: Kaj Bonne.
En ændring af færdselsloven får den betydning, at yder- og skillerabat ikke længere er en del af loven

Frem til 1. juli havde By- og Miljøforvaltningen i Gladsaxe Kommune ret til at udskrive parkeringsafgift til biler, der parkerede i yder- eller skillerabatten. Den ret er ophørt nu, så bilisterne kan uden beregning holde i rabatterne.

Særligt udstedelsen af afgifter i området nær Stengården Station er blevet kritiseret i læserbreve i Gladsaxe Bladet.

Forvaltningen mener, at det ikke er hensigtsmæssigt, hvis bilisterne uhindret kan parkere på adskillelsesarealerne i Gladsaxe. Det vil både føre til trafikale og sikkerhedsmæssige problemer, ligesom opkørte græsarealer og nedkørte chaussesten vil føre til øgede udgifter til retablering af adskillelsesarealerne.

Gladsaxe Kommune har ifølge færdselsloven mulighed for at opsætte skilte med standsnings- og parkeringsforbud i rabatterne. Indtil videre foreslår forvaltningen, at man afventer med opsætning af skilte, indtil man har dannet sig et overblik over lovændringens konsekvenser. Forvaltningen foreslår, at opsætning af skilte med standsnings- eller parkeringsforbud, i skille- og yderrabatter afventer, at der er tilstrækkelige erfaringer på området. Forvaltningen vil forelægge en sag til udvalgets drøftelse, når der er et overblik over følgerne af lovændringen.

Skiltene vil kunne opsættes inden for det gældende budget, men derimod vil kommunen får 85.000 kr. færre i parkeringsafgifter.

Fakta
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har med en ændring i Færdselslovens § 28. stk. 3 besluttet, at begrebet yderrabat ikke længere vil være at finde i Færdselsloven efter 1. juli 2017.
By- og Miljøforvaltningen har indtil 1. juli 2017 haft hjemmel til at pålægge de bilister, der parkerer på en yderrabat eller en skillerabat, en parkeringsafgift.
Efter ikrafttrædelsen af den nye ændring af Færdselsloven pr. 1. juli 2017 findes denne mulighed ikke længere. Derfor er det nu lovligt for bilister at parkere på alle græsrabatter og andre rabatter med forskellige belægninger. Som eksempel på steder, hvor parkering nu er tilladt, er græsarealet langs Gladsaxe Ringvej, græsarealerne på Turbinevej samt rabatten på Gammelmosevej.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top