annonce
Bæredygtig nedrivning giver pengegevinst
Gladsaxe-Skole-02-18-17.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Genbrug af byggematerialer fra den gamle Gladsaxe Skole betyder besparelse på 1.350.000 kr.

Det koster penge at skille sig af med murbrokker, tegl etc., når bygninger skal rives ned.

Nu skal den gamle Gladsaxe Skole på Tobaksvejen jævnes med jorden.

Og det kan blive billigere end først forventet, hvis kommunen vælger at beholde og genbruge en del af materialerne.

I forbindelse med forvaltningens arbejde med at afdække rammerne for nedrivning af Gl. Gladsaxe Skole har det været overvejet, hvorvidt skolen kan nedrives på mere bæredygtig vis end den nedrivningspraksis, der vanligvis anvendes.

Overordnet set er der en række fordele ved at kommunen begynder at arbejde bæredygtigt, når der er behov for at nedrive en kommunal bygning. Det drejer sig bl.a. om:
• at kommunen opnår erfaring og viden omkring byggematerialer som en ressource, der kan overføres til andre interne anlægsprojekter,
• at kommunen ved at benytte vugge til vugge-princippet i fremtidige anlægsprojekter kan sikre, at materialerne i løbet af deres livscyklus ikke mister værdi, men tværtimod beholder sin værdi og fører en besparelse med sig, når de genanvendes som bygningsmateriale i en eventuel ny bygning og
• at kommunen dermed kan opnå en ganske pæn økonomisk gevinst over tid ved at arbejde med cirkulær økonomi og
• at det er i tråd med at kommunens generelle målsætning om at tænke bæredygtigt i forhold til ressourceforbrug.

Mindre omkostninger
Konkret i forbindelse med nedrivning af Gl. Gladsaxe Skole har forvaltningen fået udarbejdet en ressourcekortlægning af det rådgivende ingeniørfirma Niras,
Ressourcekortlægningen viser, at ikke alene er det muligt at gennemføre en bæredygtig nedrivning, det er samtidig muligt at reducere omkostningerne forbundet med nedrivning af Gl. Gladsaxe Skole.

Omkostningerne forbundet med at bortskaffe nedrevne materialer fra Gl. Gladsaxe Skole anslås i kortlægningen til at udgøre ca. 2,35 mio. kr. ved en traditionel affaldshåndtering. Det skal sammenlignes med en anslået pris på knap 1 mio. kr. ved en bæredygtig affaldshåndtering. Dvs. en mindreudgift på 1,35 mio. kr. ved at vælge det bæredygtige alternativ.

Prisforskellen skyldes primært:
• At mursten fra skolen genbruges på andre af kommunens skoler – alternativt sælges enkeltvis – I stedet for at betale et eksternt firma for at aftage murstenene med henblik på nedknusning.
• At tagsten på skolen genbruges på andre kommunale bygninger i stedet for at betale et eksternt firma for at aftage tagstenene med henblik på nedknusning.
• At nedknust beton og belægningssten genanvendes lokalt – eksempelvis som vejfyld i forbindelse med andre projekter – i stedet for at betale et eksternt firma for at aftage beton og belægningssten fra skolen.
• At gasbeton fra skolen genanvendes i stedet for blot at blive deponeret.

Ved en nedrivning af Gl. Gladsaxe Skole vil der udover udgifter til affaldshåndtering også være udgifter forbundet med selve nedrivningsarbejdet som i henhold til et estimat fra en ekstern rådgiver beløber sig til ca. 12 mio. kr.

Samlet set vil en nedrivning af skolen således koste 13 mio. kr., og finansiering er fundet ved omdisponering af et mindreforbrug af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til finansiering af opførelsen af Bagsværd Skole.

Foto: Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top