Der er råd til mere velfærd
-

Gladsaxe Kommune har en god økonomi. Der ER råd til forbedringer på mange vigtige områder, men serviceloftet blokerer. Derfor arbejder Enhedslisten både for en bedre prioritering indenfor den ramme, der er, og for et opgør med regeringens sparekrav til kommunerne.

Budgetudspillet rummer gode forslag og prioriteringer som fx større budget til sårbare børn og unge, styrket beskæftigelsesindsats, tidlig indsats til udsatte familier, mødested til unge, udvidelse af genbrugsstationen og affaldssortering i kommunens institutioner.

Men uligheden øges, når der er forslag om skattelettelser, der er størst til dem med den højeste løn, kombineret med nogle uacceptable nedskæringer, som rammer de mest udsatte grupper: En stor besparelse på skoleområdet, større egenbetaling for tøjvask til pensionister, færre penge til at bekæmpe ulighed i sundhed, og dårligere normering på ungeområdet.

Det er nedskæringer, som kan koste flere penge på længere sigt. Dem vil vi arbejde for at få fjernet!

Enhedslisten vil arbejde for et budget, der mindsker uligheden og fremmer social og miljømæssig bæredygtighed. Derfor ønsker vi et 2-årigt forsøg med 30 timers arbejdsuge på en kommunal arbejdsplads. Flere ressourcer til inklusion og flere to-lærer-timer i folkeskolen. Småjobs på almindelige vilkår, som kan søges af kontanthjælpsmodtagere. Bedre personalenormeringer for en bedre indsats og mindre nedslidning. Færre sager pr. sagsbehandler, så der er tid til at yde den rigtige hjælp. Fortsættelse af Borgerrådgiveren. Netværkshus til aktiviteter for integration af flygtninge og indvandrere. Og ikke mindst: Flere penge til energirenovering og andre indsatser imod klimaforandringerne.

Trine Henriksen
Byrådsmedlem (Ø)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top