Det grønne Gladsaxe er en mangelvare
-

Mindre byfortætning og flere grønne frirum i terræn.

Igennem ca. en snes år, har Gladsaxe Kommune i forbindelse med boligbebyggelser, ændret sig væk fra intentionerne om en grøn kommune – over alt ser man byfortætning.
Der var engang hvor fremtidsvisionerne var;: ved nye boligbebyggelser, skal der udlægges grønne friarealer i terræn.

I stedet opleves til stadighed ændrede lokalplaner, til skade for omkringboende borgeres miljø, kommunen tillader med lokalplanændringer, at byggespekulanterne kan rive ned og bygge tættere og højere, ingen kan vide sig sikre, kommunen behøver ikke at tage hensyn til naboernes indsigelser, blot kommunen overholder de lovpligtige krav om offentlig høring.

Overalt og især på kommunens hovedstrøg ses byfortætningen med høje etageejendomme.
Ifølge lov om opholdsarealer, skal disse være i terræn men det bliver ofte omgået, ved indregning af svalegange og altaner eller tagterrasser ovenpå p-dæk og butikker, her kan så lægges fliser eller rullegræs i ”frimærkestørrelse”

I flere tilfælde ligger de såkaldte opholdsarealer placeret nord/øst dvs. uden sol det meste af året.
Flere discountbutikker kommer til, og ødelægger miljøet for de omkringboende, og pynter sjældent.

Flere boliger (indbyggere) betyder mere trafik på de i forvejen belastede hovedstrøg, og manglende p-pladser gør det ikke nemmere for detailhandlen. Lad os få en ny byggestrategi for det grønne Gladsaxe, måske der også kunne blive mulighed for, at kommende generationer kan bygge?

Leif Carlsen
2860 Søborg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top