- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Flere fripladser og lavere priser på musikundervisning

Søren Søndergaard har spurgt til musikundervisningen i Gladsaxe. Der er ingen tvivl om, at det er veldokumenteret, at det er godt for børns og unges udvikling at deltage i musikalske og kreative aktiviteter.

Derfor er vi også glade for, at vi både i Gladsaxe Musik- og Billedskole, i Ungdomsskolen og i en række foreninger i Gladsaxe har mange gode tilbud til kommunens børn og unge, hvor de kan dyrke deres interesser og udvikle deres kreative evner.

Statistikkerne for antallet af aktive elever i Gladsaxe Musik- og Billedskole ligger på linje med flere af vores nabokommuner, men man kan også finde kommuner, hvor deltagelsen er højere. Gennem længere tid har der af samme grund været politisk fokus på, om dette kunne skyldes, at priserne er sat for højt.

Der har været lagt et stort arbejde i at gøre det muligt at regulere priserne ned, ligesom der er blevet arbejdet på at skaffe mulighed for at forøge antallet af fripladser, så et større antal af Gladsaxes børn og unge kan få mulighed for at dyrke musik og billedkunst efter skoletid. Arbejdet har resulteret i, at det fra dette skoleår har været muligt dels at sætte priserne ned på en række af Musik- og Billedskolens tilbud, og dels at oprette 50 nye fripladser.

Musik- og Billedskolens oplever ikke en nedgang i antallet af elever efter at Folkeskolereformen er trådt i kraft. Der har både før og efter reformen været stor opmærksomhed blandt lærerne i Musik- og Billedskolen på at skabe nogle forløb, der tager højde for børnenes skoledage.

Trine Græse,
borgmester