- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Kæmpe brøler med Ipad i skolerne

Blandt forældre spreder der sig en afmagt over for Ipads, som skolerne uddeler til børnene. Mit budskab til byrådspolitikerne er:

1. Er I klar over, at det at uddele Ipads har det ført til, at børnene nu sidder mere nede i kælderen, når de er i klub og kigger på alt muligt mærkeligt på skærmene, og fravælger de mange gode tilbud som kræver at man er social, f.eks. at bruge sejlbådene på søen osv.?

2. Skolernes budget belastes fordi det koster mange penge, når ipads går i stykker.

3. Kan det passe, at der ikke er planlagt nogen evaluering af, om det har en effekt?

Hvad vil I gøre i forhold til at fortælle om hvilken effekt det har haft, herunder hvad det betyder, når børn sidder mere nede i en kælder, i stedet for at komme ud og lege og lære alt det sociale?
I mit job arbejder jeg med teknisk innovation, og jeg har en baggrund som ingeniør. I et af de store byggeprojekter jeg lige nu er involveret i, har vi et tab på 400.000 kr. pr. dag pga. forsinkelser.

Forsinkelserne opstår pga. vanskeligheder med samarbejde, ikke pga. faglige ting, men fordi folk sidder for meget i deres eget univers (bag skærme), i stedet for at få det til at fungere ansigt til ansigt. Når skolen arbejder med at gennemføre en teaterforestilling på tværs af årgange, så bliver jeg rigtig glad, for det er den kompetence der er hårdt brug for på arbejdsmarkedet. Altså samarbejde og sociale kompetencer.

Thomas Rysgaard Jacobsen
2800 Lyngby