Meny i Søborg risikerer nu en politianmeldelse
MENY-Søborg-37-17.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

By- og Miljøforvaltningen har gennem lang tid forhandlet med Meny på Søborg Hovedgade uden at man er kommet til enighed, så nu lurer en politianmeldelse i baggrunden. Foto: Kaj Bonne.
By- og Miljøforvaltningen føler forhandlinger om folie på butiksruder er gået i hårdknude

Gennem længere tid har By- og Miljøforvaltningen forhandlet med Meny på Søborg Hovedgade, Netto på Søborg Hovedgade 121 og Normal på Bagsværd Hovedgade for at få dem til at leve op til kravene i de lokalplaner, der gælder for netop deres område.

Problemerne er, at alt for store dele af vinduesarealenerne er dækket af folie, så man ikke kan kigge ind i forretningen.

Især Meny kæmper hårdt imod, og nu begynder kommunen at overveje en politianmeldelse.
Forvaltningen oplever ikke bevægelse i dialogen og foreslår derfor, at trafik- og teknikudvalget drøfter de næste skridt i sagen. Hvis dialogen ikke fortsætter, vil et naturligt næste skridt være, at forvaltningen varsler et påbud om at fjerne en del af folien, og at der derpå gives et påbud. Såfremt dette ikke efterleves, er næste skridt en politianmeldelse.
Normal har indsendt et projekt, hvor de gør nogle af reolerne smallere og fjerner folien på vinduerne i bjælker på 60 cm, der hvor der ikke er reoler. Dette gør, at det bliver muligt at kigge ind mellem reolerne. Løsningen svarer til folie på ca. 43% af vinduesarealet.

Den gældende lokalplan siger, at der skal være frit indsyn til butikslokalet, og at højst 30% i hvert vindue må tilklæbes med folie eller permanent blændes. Vinduerne er meget høje, og det udfordrer muligheden for at se ind, selv når kun 30 % tilklæbes.

Forvaltningen finder, at der er en god dialog med Normal, og anbefaler, at denne fortsætter med henblik på at folien reduceres yderligere, så der reelt er indsyn til butikken.
Netto, Søborg Hovedgade 121, har indsendt projekt, hvor de foreslår at gøre folien lavere og fjerne den på et mindre stykke mellem reolerne. Højden på folien foreslås til 1,65 meter. Løsningen svarer til folie på ca. 37% af vinduesarealet.

Forvaltningen anbefaler i størrelsesorden 30 % som en rettesnor. Forvaltningen finder, at der er en god dialog med Netto.

Meny foreslår pap
Meny, Søborg Hovedgade, har indsendt et projekt, hvor de foreslår at fjerne folien og i stedet for sætte pap med reklame op på bagsiden af reolerne. Det vil ikke give mulighed for indblik. Løsningen svarer til folie på ca. 69 % af vinduesarealet.

På det seneste er Meny i gang med at ændre indretningen af butikken, så yderligere vinduesareal tildækkes.

Lokalplanen fastsætter ikke bestemmelser om, i hvilken udstrækning der kan tillades opsætning af folie, før det er i modstrid med lokalplanen. Forvaltningen anbefaler i størrelsesorden 30 % som en rettesnor. Da der er mange vinduespartier i en lang facade, og da det ikke ville have været i modstrid med lokalplanen, at en del af facaden var muret væg, kan det overvejes at se bort fra de fire sidste vinduer i beregningen.

Meny har gentagne gange argumenteret for, at de af hensyn til butikkens indretning og vareudbud ikke kan reducere folien. Det seneste forslag med pap på bagsiden af reolen giver ikke indblik og opfylder derfor ikke lokalplanens bestemmelser.

Forvaltningen oplever ikke bevægelse i dialogen og foreslår derfor, at udvalget drøfter de næste skridt i sagen. Hvis dialogen ikke fortsætter, vil et naturligt næste skridt være, at forvaltningen varsler et påbud om at fjerne en del af folien, og at der derpå gives et påbud. Såfremt dette ikke efterleves, er næste skridt en politianmeldelse.
By- og Miljøforvaltningen indstiller,
1. at Forvaltningen bemyndiges til at fortsætte dialogen vedr. Netto og Normal med henblik på at få justeret de nye forslag til folier, der er indsendt,
2. at afslaget på den ansøgte folie på Meny fastholdes, og at folien skal fjernes, og
3. at forvaltningen, såfremt folien ikke fjernes, bemyndiges til at varsle og udstede påbud samt foretage politianmeldelse af forholdet, hvis påbuddet ikke efterkommes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top