Renoveret svømmehal koster 31.500.000 kr.
Der dukkede skader op under gennemgang af det gamle anlæg

Renoveringen det kommende år af svømmehallen på Vandtårnsvej var i første omgang vurderet at komme til at koste ca. 24.500.000 kr.

Men nu er der dukket ekstra opgaver op, så den endelige regning forventes at komme til at ligge på 31.500.000 kr.

En tilstandsvurdering har vist, at en lang række tekniske installationer, bygningsdele og klimaskærmen trænger til en større genopretning/renovering end først antaget. Herunder også, at svømmehallens eksisterende vandbehandlingsanlæg ikke kan leve op til en ny bekendtgørelse om vandkvalitet, der trådte i kraft 01.07.
Desuden har det vist sig, at 50-meter bassinets hæve-sænkebund har løsnet sig fra betonbunden.

Rambøll A/S og ConPro ApS har nu udarbejdet projektforslag med tilhørende endeligt udgiftsskøn. Det samlede projekt er på grundlag af projektforslaget skønsmæssigt beregnet til at udgøre 31,5 mio. kr. inkl. byggeadministration, ekstern rådgivning, forundersøgelser mv. Udgiftsskønnet overstiger således det afsatte beløb med ca. 6,0 mio. kr.

Byggearbejdernes udførelse i brugtagning: ventes at blive i perioden november 2017 – september 2018

Tidsplanen vil under projekteringen blive uddybet, og bygge- og lukkeperioder vil blive aftalt mere præcist med Idrætsanlæggenes ledelse og svømmehallen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top