- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Bibliotek og børnehave arbejder sammen

Et barn prøver en orangeparyk med fletninger, to børn forsøger at løfte Lilaguppan, andre igen ligger på gulvet og tegner.

Børnegruppen er netop blevet præsenteret for Pippi og hendes finurlige verden på Høje Gladsaxe bibliotek.

Børnene kommer fra Børnehuset Hyldegården og skal arbejde med Pippi i det kommende projekt.

Pippi bliver en figur som børnene kan spejle sig i og lege med. En figur som samtidig binder læringsmål og projekt sammen for børnene.

På samme led har de andre børnegrupper fra Hyldegården været forbi biblioteket og blive præsenteret for 5 forskellige figurer gennem historie og leg, en form hvor historien leges ind og på den led inddrage børnenes kreativitet og bevægelser, for på den måde at fastholde motivationen for historien.

Derudover har Tanja og Lones (bibliotekar og pædagogisk biblioteksassistent fra Høje Gladsaxe bibliotek) formidling givet pædagogerne inspiration til deres arbejde med sprog og bevægelse. Figurerne afspejler aldersgruppen og den primære læreplanstema gruppen skal arbejde med i det kommende projekt. Figurerne er valgt i samarbejde med Bibliotekaren.

I de kommende børneprojekter i Børnehuset Hyldegården vil de 1-2 årige lære meget mere om temaet krop og bevægelse sammen med Kaj,.

De 2-3årige vil lære om sprog og om kommunikation sammen med Pippi, de yngste børnehavebørn vil lære om personlig og sociale kompetencer sammen med Elefantungen Carl, de mellemste børnehavebørn vil lære om kultur og kulturelle udtryksformer sammen med Alfons Åberg og endelig vil de ældste børnehavebørn arbejde med Natur og naturfænomener i samarbejde med Hr. Skæg. Derudover vil vi arbejde med leg og bevægelse som vores primære metode i alle grupperne., siger Thor Storgaard fra Hyldegården.

Gevinsten ved samarbejdet mellem Børnehuset Hyldegården og Høje Gladsaxe bibliotek er at vi kan lære med, om og af andre faggrupper og på den led styrke vores egen faglighed.