Brandvæsnet har vand med hjemmefra
Vandvogn.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Der kan være 7.000 liter vand i en vogn, og det sparer tid, når brandvæsnet straks kan gå i gang i stedet for at skulle rulle slanger ud. Foto: Kaj Bonne.
Hundredvis af brandhaner bliver fjernet

Nye tider. Nye skikke.

Hundredvis af de kendte røde brandhaner bliver nu fjernet stille og roligt.
Når der opstår ildebrand dukker brandvæsnet op med sit eget vand.

-Når vi kommer med vores maksimale udstyr har vi 14.000 liter vand med, go det vil som oftest være nok, når vi kommer ud for brande i villakvarterer, fortæller Rasmus Storgaard Petersen, der er beredskabschef i Beredskab Øst, som omfatter fem kommuner – hvoraf Gladsaxe er den ene.
-Brandhanerne vil dog stadig være der i industrikvarterer og i områder med etagebyggeri, slår Rasmus Storgaard Petersen fast.

En sådan model medfører desuden, at vandkvaliteten kan forbedres for borgerne, idet vandet ikke vil ”stå stille” i rørene, hvis vandledningsdimensionerne modsvarer det almindelige forbrugsmønster hos borgerne. Endvidere vil der ved modellen ikke være yderligere omkostninger for Beredskab Øst til opretholdelsen af store vandledninger, når forsyningsselskaberne gennemfører renoveringer, idet ledningsdimensionen udelukkende kan dimensioneres efter forbrugsmønsteret.

Forsyningsselskaberne i de 5 kommuner er i gang med – nogle mere end andre – en omfattende udskiftning, tilpasning og optimering af det eksisterende vandledningsnet.
Lyngby-Taarbæk Kommune implementerede en sådan strategisk ændring af vandforsyningskonceptet i 2010, og Lyngby-Taarbæk Forsynings renoveringsplan for vandledningsnettet sker i disse år med denne forudsætning. De ca. 950 oprindelige brandhaner reduceres herved til ca. 100 over en årrække.

Samfundsmæssige og økonomiske gevinster:
1. Vandledningsnettet kan dimensioneres i forhold til forbrugsmønsteret, og renovering og udskiftning af vandledning kan ofte ske ved at skyde tyndere rør i allerede eksisterende vandledninger.
2. Vandkvaliteten for forbrugerne kan potentielt forbedres.
3. Brandhanerne fjernes, da de nogle steder står meget uhensigtsmæssigt ift. beboere og virksomheder.
4. Omkostningerne til renovering, udskiftning, vedligeholdelse og årlig service af brandhaner reduceres.
5. Etablering af nye brandhaner og store vandledninger ifm. nybyggeri undgås.

Beredskabsfaglige gevinster:
1. Førsteindsatsen kan koncentreres om kerneopgaven ift. beredskabsloven med at redde mennesker, dyr og værdier, og der skal således ikke bruges tid og mandsressourcer på udlægning af slanger til nærmeste brandhane.
2. Sikkerheden for mandskabet øges, idet de mandskabsressourcer, som tidligere skulle anvendes til etablering af vandforsyning, kan fungere som sikkerhedshold for allerede indsatte røgdykkere.
3. Slangeføring på tværs af veje, som kan have betydning for infrastruktur, reduceres.
4. Sikre tilstrækkelig vandforsyning alle steder, herunder naturområder, motorvej o.lign. steder, hvor der i dag ikke er brandhaner.
5. Leveringssikkerhed i frostvejr forøges, og nogle steder er brandhanernes nuværende stand og alder af sådan karakter, at svigt forekommer ved

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top