Dansk Folkeparti vil give større skattelettelser end forligspartierne
Ønsket om en nedsættelse på 0,5 procent af kommuneskatten blev dog modereret

Ved førstebehandlingen af budgettet for 2018 og de næste tre år – de såkaldte overslagsår – fortalte Kristian Niebuhr fra Dansk Folkeparti, at man ønskede en skattelettelsel på 0,5 i stedet for 0,1 som de øvrige partier var enige om.

Dansk Folkeparti forlod hurtigt budgetforhandlingerne.

Nu har Dansk Folkeparti udarbejdet sit ændringsforslag til budgettet
Ændringsforslaget medfører en sænkelse af personskatten med 0,2 procent, således at skatten sænkes fra 23,8 til 23,6 procent, uden at det går ud over hverken kernevelfærden, den grønne profil eller byudviklingen.

-Dansk Folkeparti er enig med budgetforligets parter om, at den tidlige indsats for sårbare børn og unge skal styrkes, og har endvidere fokus på de ældres forhold, siger Kristian Niebuhr.

-Således har vi øremærket Gladsaxes andel af Værdighedsmilliarden til nye aktiviteter, som målrettet kan forbedre de ældres livsvilkår, ligesom vi har afsat 10 mio. kr. i hvert af årene til genopretning af de besparelser, på inklusion-, børn-, unge-, ældre-, sundheds- og handicapområdet, der af et flertal blev gennemført ved sidste års flertalsbeslutning om budgettet for 2017 – 2020.

Herudover har Dansk Folkeparti fjernet takstforhøjelsen for tøjvask for hjemmeboende pensionister og nedsat taksten for pensionistsvømning og -gymnastik. De øvrige takster ønsker Dansk Folkeparti at fastholde på 2017-niveau, bortset fra forsyningsvirksomhederne.

Ny skøjtehal
På anlægssiden vil Dansk Folkeparti finansiere udvidelsen af Genbrugsstationen med midler fra kassebeholdningen, således at vi undgår yderligere låntagning. På tilsvarende måde foreslår Dansk Folkeparti, at der i 2018 og 2019 afsættes midler til finansiering af en ny skøjtehal med i alt 60 mio. kr., sportshal ved Gladsaxe Skole ligeledes med i alt 60. mio. kr. og en tiltrængt renovering af Stengård Skole med i alt 30. mio. kr.

Både den gennemsnitlige likviditet og ultimo-likviditeten vil efter Dansk Folkepartis ændringsforslag i alle årene være væsentlig højere end budgetaftalens forslag.

Hertil kommer, at Gladsaxe efter Dansk Folkepartis ændringsforslag ligger 9,6 mio. kr. under servicerammen, mens budgetaftalen overskrider servicerammen med 17,4 mio. kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top