Klar til kommunalvalget
21. november er der kommunalvalg.

Gladsaxe Bladet har bedt de opstillingsberettigede partier om at svare på en række spørgsmål, som vi finder relevante i denne sammenhæng. Der er begrænsning på svarenes længde, og en deadline skal overholdes. Ellers kommer
svarene ikke med.

Spørgsmål 1:
Kriminaliteten falder på næsten alle områder. Men det gælder ikke den hårde vold. Der var f.eks. for nylig en skudepisode på Bagsværd Hovedgade med et vildt flyvende projektil ind i en lejlighed. Hvordan bliver situationen bedre?

 
Lone Yalcinkaya
Byrådsmedlem for Venstre

Forebyggelse er livsnødvendigt

Det er vel efterhånden klart for enhver, at det ikke er lykkedes at knække kurven på personfarlig kriminalitet herhjemme. Selvom antallet af den almindelige kriminalitet er nedadgående, er skudepisoder og knivstikkeri blevet hverdagskost. Politimæssige tiltag og udvidede visitationszoner har ikke givet det forventede resultat, hvilket vi dagligt bliver mindet om i nyhedsstrømmen. Hvad skal der til for at stoppe uhyrlighederne?

På kommunalt plan kan vi hverken fange eller sigte voldsforbryderne. Det er og bliver en politiopgave. Men vi kan gøre en ekstra indsats for at sikre, at fødekæden til banderne stoppes. Vi må have de unge i risikogruppen til at søge sunde alternativer til bandemiljøet. Til idræts- og foreningslivet f.eks. Og ikke mindst til at gå i dialog med mennesker, som har tid til at lytte, og som kan vise dem vejen til en bedre fremtid.

Det kunne vi bl.a. gøre ved at styrke SSP-samarbejdet i kommunen. Vi kunne udvide kredsen af engagerede gadeplansmedarbejdere, som dagligt gør et stort stykke socialt arbejde. Mennesker, som forstår, hvad der rører sig hos børn og unge, og især hos de af dem, som er på vej ind i bandemiljøet.

Det er noget, vi i Venstre har kæmpet for under budgetforhandlingerne, men som vi desværre helt uforståeligt ikke har kunnet få et flertal til at støtte op omkring.

 

Tom Vang Knudsen
Byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Der skal hurtig handling til

Det er jo rigtig positivt at kriminaliteten generelt falder. Jeg tror, det er vigtigt, at vi lokalt i kommunen fortsætter og prioritere arbejdet med bydele i social balance, at vi fortsætter arbejdet med tidlig opfølgning for særligt udsatte familier. Det er vitalt, at styrke arbejdet og kontakten med de unge i ungdomsklubberne/ungecaféerne, samtidig med vi styrker SSP og gadeteamet i deres arbejde med at opretholde tæt kontakt til unge, der er potentielle for hvervning til bandemiljøet og anden kriminalitet.

De seneste skudepisoder i vores kommune, er jo en del af en større konflikt. Den nyligt oprettede visitationszone i dele af Gladsaxe, vidner om en eskalering af et konfliktområde som breder sig ud over kommunegrænser. Det er derfor også vigtigt, at vi får presset på for at få flere fysiske ressourcer til hele politikredsen, til af få dæmmet op for den slags vold.

Derfor har borgmester Trine Græse sammen med de øvrige 10 borgmestre på vestegnen henvendt sig til justitsministeren og opfordret ham til at finde en permanent løsning på det øgede behov for politi i hovedstaden, så vestegnen ikke skal blive ved med at afgive betydeligt mandskab til København.

 

Claus Wachmann
Byrådsmedlem for Radikale Venstre

Banderne skal væk og fødekæden brydes
Som nævnt i spørgsmålet falder kriminaliteten på næsten alle områder, også ungdomskriminaliteten. Det er godt nyt og vi skal ikke være bange, selvom kriminalitet fylder stadig mere i medierne. På særligt et punkt falder den desværre ikke, bandekriminalitet. Ungdomskriminalitet og bandekriminalitet er tæt forbundet da ungdomskriminalitet er fødekæden til bander, og samtidig de to områder hvor kommunerne kan – og skal – gøre noget. I Gladsaxe gør vi meget: Ved at forbedre den sociale balance i vore udsatte boligområder, ved at få unge væk fra gaden inden de kommer på afveje, og ved sammen med politiet at stresse de allerede kriminelle. Men for at det kan virke skal politiet fjerne de hårde kriminelle fra miljøet, hvorfor vi ønsker at kriminalisere bandemedlemsskab, ligesom rockerborge skal kunne lukkes omgående. Det er et langt sejt træk vi skal bruge væsentlige ressourcer på i en årrække, hvilket vi fra radikal side tager ansvar for. Det ER muligt at udrydde bandekriminalitet men det kræver en kombination af fokuseret social indsats hvor alle unge får en uddannelse og mulighed for et job så fødekæden brydes, exitprogrammer for flest mulige bandemedlemmer, og endelig at de håbløse tilfælde bures inde så længe som muligt.

 

Signe Rosa Skelbæk
Byrådskandidat for Enhedslisten

Tidlig indsats redder de unge
På vej til mit arbejde i Høje Gladsaxe stoppes jeg af en politimand. Han holder skansen ved en visitationszone, grundet de mange skudepisoder på Nørrebro og nu også i Gladsaxe. ’Nytter det?’ Spørger jeg ham. ’Det håber vi’, svarer han.
Visitationszoner skaber en falsk tryghed, når utrygheden allerede har fået grobund i kommunen. Vi skal frem for alt forebygge, siger eksperterne, og det er Enhedslisten selvfølgelig enig i. Men man forebygger ikke ved at skære daginstitutioner, klubber og skoler ind til benet eller skabe fattigdomsreformer, der i endnu højere grad skubber de dårligst stillede længere ud i et parallelsamfund. Vi skal turde investere i børn og unge, så de føler, at de dur til noget – at de er vigtige for samfundet, at de er en del af fællesskabet. Det gør vi ved at afsætte ressourcer til at bryde med den sociale arv, opprioritere den tidligste indsats, etablere stærke ungdomstilbud med uddannet personale, tilbyde de unge mentorordninger i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne og ved at etablere fritidsjob til unge under 18 år, så de oplever, at de er en ligeværdig og respekteret del af samfundet – så mindsker vi risikoen for, at de opsøger bandefællesskaberne.

 
Michele Fejø
Byrådsmedlem for Liberal Alliance Gladsaxe

Luk alle nyttesløse projekter
Mere af det der virker! Luk alle nyttesløse projekter.
Det var en tragisk episode på Bagsværd Hovedgade, som skaber utryghed hos borgerne og som ikke skal gentage sig – det må være kommunens overordnede målsætning.
En del af løsningen ligger i en større politiindsats, men der er en lige så stor del af løsningen som ligger hos de sociale myndigheder i kommunen, så vi kan stoppe rekruttering af nye unge til kriminalitet. Vi skal have en bedre indsats, som er meget mere fokuseret og målrettet. Vi har to meget tunge områder i Gladsaxe Kommune, hvilket kræver en yderlig fokuseret indsats.
I al den tid, hvor socialdemokrater har haft magten i kommunen er der kun kommet flere hændelse med grov vold og hård vold, som dem vi lige har set. Vi må konstatere, at de indsatser, som socialdemokrater har sat i værk ikke har virket – og såfremt man fortsætter med at lave det samme, får man det samme – ikke duelige resultat.
Fx er der i Værebro Park brugt 1,7 mio. kr. til drift af projektsekretariat, en halv million til strategisk udviklingsplan samt 600 tusind kr. til familieakademi helt uden resultat! I Høje Gladsaxe er der lavet nyttehaver for 1,1 mio. kr. og et dialogråd. Ingen synlige resultater, for rigtig mange penge, det er uacceptabelt.
LA vil gerne styrke den boligsociale indsats i de belastede boligområdet i Gladsaxe, men det skal være seriøse indsatser, der virker. Vi skal lukke og afslutte de indsatser der ikke virker og ingen effekt har.

 
Henrik Sørensen
Byrådskanditat for Konservativt Folkeparti

Gladsaxe har brug for en politistation
Kriminelle skal bag tremmerne og borgerne skal kunne færdes i tryghed i Gladsaxe. Der skal sættes hårdt ind overfor kriminelle så de kan mærke det har konsekvenser, at begå lovovertrædelser.
En undersøgelse fra 2016 viste, at Gladsaxe var en af de kommuner i Danmark med flest anmeldelser af straffelovsovertrædelser. Det skal ændres. Gladsaxe skal være en mere sikker kommune at bo i.
Mange borgere føler der er for langt til politiet i dag efter politistationen lukkede. Fra konservative side vil vi gerne have en nærpolitistation i Gladsaxe.
Vi tror, at en nærpolitistation i Gladsaxe med lokalkendte betjente vil skabe tryghed for alle. Lokalkendte politibetjente vil bedre kunne stresse de kriminelle med hyppige patruljer.
Den bedste måde, at forebygge indbrud og andre former for kriminalitet er når de kriminelle ved at begår de en lovovertrædelse så ender de bag tremmer.
De kriminelle bander forsøger hele tiden, at hverve nye medlemmer blandt de unge i Gladsaxe. Det skal vi forhindre i et samarbejde mellem SSP og politi. Unge, der er på vej ud i kriminalitet skal mærke og se at kriminalitet ikke betaler sig.
Gladsaxe skal være en af de mest trygge kommuner i Danmark, at bo og leve i.

 
Mona Kjærulff Hansen
Byrådskanditat for Alternativet

Forebyg og opsøg
For at dæmme op for den bandeaktivitet der er og har været i Gladsaxe, er der allerede lavet mange gode tiltag i de nære miljøer, med boligsociale medarbejdere og opsøgende SSP medarbejdere, der hvor man ved at de som er udfordret med bande tilhørsforhold bor.
Det som man kunne gøre fremadrettet, kunne være en mere opsøgende strategi overfor dem som har siddet fængslet for skyderierne for år tilbage, og forebygge at de kommer ud fra fængslet og genoptager deres tidligere aktiviteter. Desuden kunne man være mere opsøgende overfor de familier, hvor forvaltningen allerede er bevidste om at et barn eller en ung er ude på en glidebane. Tage kontakt og høre hvordan man kan støtte hele familien i at komme på rette spor igen, hvordan den enkelte familie kan gøre en fælles indsats for at trække en ung i en anden retning.

 
Kristian Niebuhr
Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti

Der skal hårde straffe til
At kriminaliteten falder på mange områder, skyldes nok mest, at mange af banditterne/kriminelle, for øjeblikket er buret inde bag lås og slå. Efter en god og hård indsats fra politiet.
Og hvis situationen skal blive ved med at forbedres, skal man fortsætte med, at stresse de kriminelle og få dem sat bag lås og slå.
Og det skal være med hårde straffe, som kan afskrække andre fra at blive tiltrukket af den kriminelle løbebane, med bander, vold, tyveri mm og lette penge.

 

Serdal Benli, viceborgmester, SF

Færre elever i klasserne en del af løsningen
Lad os først og fremmest glæde os over at kriminaliteten i mange år har været faldende.
I Danmark tager vi os for det meste godt af børn og unge, og det er for os i SF det allervigtigste man kan gøre, for at skabe fremtidens velfungerende samfundsborgere og modvirke kriminalitet. Det skal vi fortsætte med at blive endnu bedre til.
Det offentlige skal have fokus på de børn, som vi kan påvirke i vores dagtilbud og vores skoler. Vi skal have opmærksomhed på den tidlige indsats, og tidligt opdage en truende mistrivsel for børn og unge, og gribe ind med hjælp og støtte, der hvor et barns udvikling er ved at gå galt.
Det er SF meget opmærksom på, og vi prioriterede netop disse områder i de netop overståede budgetforhandlinger. Men vi kan gøre det endnu bedre. Færre elever i klasserne og bedre normeringer i dagtilbuddene vil være medvirkende til at endnu færre børn og unge kommer ind i en dårlig udvikling. En god og tryg barndom med fokus på det enkelte barns udvikling er samfundets vigtigste indsats imod kriminalitet.
Når det er sagt, så må vi selvfølgelig gribe håndfast ind overfor den hårde vold, som stadig finder sted. Her er en hurtig opklaring og en hurtig og konsekvens sagsbehandling vigtigere end langvarige fængselsstraffe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top