Mere tid til familiearbejdet
Gladsaxe Kommune er med i et frikommuneforsøg

Mindre administrativ tid foran computerskærmen og mere tid til familiearbejdet.

Sådan lyder det overordnede mål med et frikommuneforsøg på familieområdet, som Gladsaxe Kommune 1. oktober har sat i gang i et netværk med Ikast-Brande og Guldborgsund kommuner under det fælles tema ”Børn som vores vigtigste ressource”.

Mange års løbende justeringer af Serviceloven har lagt flere og flere administrativt krævende dokumentationsopgaver over på socialrådgiverne. Selv om justeringerne er lavet for at sikre borgernes retssikkerhed og undgå de skrækindjagende historier om vanrøgtede børn, som af til dukker op i medierne, har den praktiske betydning for landets socialrådgivere været, at der er blevet mindre og mindre tid til at mødes med familierne.

Derfor har Gladsaxe Kommune i frikommuneforsøget, der kører frem til 2020, fået fritagelse fra fem paragraffer i Serviceloven.
Det gør, at man i forsøgsperioden kan arbejde med nogle forenklede arbejdsgange, så familierne oplever en hurtigere og hyppigere intervention og opfølgning samt en sagsbehandling med en høj grad af inddragelse og med gode socialfaglige vurderinger.

Fokus på inddragelse og effekt
Samtidig er der fokus på at sikre en kontinuerlig måling af, om der sker de nødvendige forandrin-ger i familiens liv. Det sker med dialogværktøjet Feedback Informed Treatment (FIT), der skal sikre en højere grad af inddragelse af familien, et øget fokus på effekt og en styrket relation mellem socialrådgiver og familie. Et andet mål med frikommuneforsøget er nemlig, at socialrådgiveren er medskaber af forandringer for familien i endnu højere grad end i dag.

Du kan læse mere om Gladsaxe Kommunes frikommuneforsøg på gladsaxe.dk/frikommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top