Pengekurven fortsætter opad
pengekurve.jpg
En lang række projekter vil gøre et solidt indhug i formuen

Gennemsnitslikviditeten i kommunekassen var ved udgangen af september på 1.115 millioner kroner.

Og den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2017 ventes at være på 1.131 millioner kroner, såfremt det samlede forbrug for 2017 svarer til forventningerne pr. 30. juni.

I den seneste opgørelse af den gennemsnitlige likviditet var forventningen en gennemsnitlig likviditet på 1.123 millioner kroner ved udgangen af 2017.
Det bliver økonomiudvalget orienteret om på sit møde i dag.

Forskellen imellem den forventede gennemsnitlige likviditet ved opgørelsen pr. 30.juni og den forventede gennemsnitlige likviditet pr. 30. september kan forklares med periodeforskydninger i visse anlægsprojekter.

Men pengene får snart ben at gå på. Om kort tid foreligger der en analyse af opgaverne med forbedringer af nogle skoler, hvor især Søborg Skole og Stengård Skole presser sig på.

Mange opgaver
Men der er også en lang række andre opgaver.
Kommunes likvide beholdning er i budgetperioden 2017-2020 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, køb og renovering af Fremtidsvej 1, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, etablering af Gladsaxe Boulevard, strategisk byudvikling og investering i kernevelfærd, etablering af et sundhedshus, renovering af de midlertidig pladser på Træningscenter Gladsaxe, ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, renovering af Gladsaxe Svømmehal, ny klub på Vadgård Skole og etablering af spillested. Hertil kommer flere andre mindre ombygningsprojekter. Derudover er der afsat penge til vedligehold af kommunens ejendomme og infrastruktur.

Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer.

Sådan gøres det op
Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Endvidere tælles en eventuel bunden likviditet ikke med i gennemsnitslikviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top