annonce
Sønaturen ligner en taber
-

Valgkampen er ved at komme op i omdrejninger. Og i en reklametryksag inviterer Venstres Martin Skou Heidemann således til debat om byudvikling.

Han er meget optaget af, hvordan ”vi” skaber en grønnere by her i Gladsaxe. Skal der fx være mulighed for at bade i Bagsværd Sø? Men V-kandidaten forbigår behændigt, at Gladsaxe er gået sammen med bl.a. Team Danmark om at udvikle et projekt til opgradering af Danmarks Rostadion.

Den får ellers ikke for lidt i den vision for søens fremtid, der præsenteres på en informationstavle ved søbredden. Men hvor grønt og naturvenligt er det nu lige? Der er grund til at frygte, at unikke fredede naturområder, som der er udpræget knaphed på i Gladsaxe Kommune, må holde for. Naturen synes endnu engang dømt til at tabe til ”vækst & udvikling”.

Kommunen medfinansierer to internationale mesterskaber på Danmarks Rostadion i 2020 og 2021. Forestiller man sig opgraderingsprojektet afviklet inden disse internationale ”events”? Og hvordan vil Bagsværd Søs tilstand, vandkvaliteten og de sønære naturomgivelser blive påvirket?

Vil storskala-projektet respektere fredningsbestemmelser og paragraffer i fx Naturbeskyttelsesloven? Foreligger der p.t. en aftale om projektet, der er ”klappet af” med Miljø- og Fødevareministeriet og diverse myndigheder? Er tilladelser, dispensationer og aftaler i hus? Hvad er status på sagen her og nu?
Bagsværd Søs massive forvandling indgår ikke i udmalingen af de grønne visioner. Måske stikker der noget under. Som borger undrer man sig i hvert fald. Og blåøjet skal man ikke være.

Leif Kajberg
2880 Bagsværd

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top