- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Tæt på miljøet

Væk fra den traditionelle undervisning. Kom i kontakt med materialerne. Skab noget.
250 elever fra 4.-6. klasse på Bagsværd Skole deltog i forrige uge i en noget anderledes undervisning, da Den grønne Karavane kom forbi.

Jeg hører det – og glemmer det.
Jeg ser det – og husker det.
Jeg gør det – og forstår det.

Sådan lyder et gammelt kinesisk ordsprog, og det var ud fra den filosofi eleverne blev aktiveret. Og en del forældre deltog også.

Dermed passer forløbet godt ind i rammerne for “Den nye folkeskole”: Forløbet bygger på varieret og anvendelsesorienteret undervisning, og eleverne skal bruge hele kroppen og alle sanserne. Desuden er det en fordel for et godt forløb, at forældrene inddrages. Forløbet er tværfagligt og indeholder derfor temaer fra flere af fagenes “Fælles mål” – ikke kun natur/teknik.

Flere af aktiviteterne kunne bruges som inspiration til at arbejde med bæredygtighed.

Den Grønne Karavane er et sjovt, aktivt og inspirerende tværfagligt forløb for elever på mellemtrinnet. Skolen sætter i tre dage en streg over fagene på skoleskemaet, hvor børnene i stedet lærer en masse om miljø, klima og bæredygtig udvikling.

Nu har de fuglekasser nok.