- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Tre fodboldbaner klar til august

6.569 kvadratmeter kunstgræsareal skal meget gerne stå klar til brug, når skolebørnene i august kommer tilbage til Gladsaxe Skole i 2018. Og til glæde for de ca. 400 medlemmer i IF Bytoften.

Der bliver tale om en 11 mandsbane, der streges op, så der også kan spilles på to 8 mandsbaner, når den store bane ikke er i brug.

Så reelt kan man ofte have mindst 32 spillere i aktion.

Børne- og Undervisningsudvalget får forelagt sagen på sit møde i dag, og så kan man gå i gang med alle de praktiske detaljer med licitation og derefter udførelse af arbejdet, der forhåbentlig ikke bremses af dårligt vintervejr.

Det foreslås, at der etableres et samlet kunstgræsareal på 6.569 m2 inklusiv et trekantet areal mod vest til oplægning af sne mv. Der er valgt kunstgræs på trekantarealet, da det af hensyn til driften ikke er praktisk at bibeholde naturgræs her. Der streges en 11-mandsbane op med et spilleareal på 57m x 90 m, og der stregmarkeres inden for dette område desuden til to 8-mandsbaner, hver med spilleareal på 57m x 45 m.

Det etableres belysningsanlæg med seks 16 meter høje master, placeret med tre på hver langsiderne.
Lysanlægget udføres med LED-projektører.
Fra Ræveholmen etableres en servicevej, samt i tilknytning hertil, et 50 m2 materialeskur til opbevaring af maskiner og udstyr til vedligehold af banen. 10 m2 af skuret, med egen indgang, disponeres til opmagasinering af fodboldklubbens udstyr.

Der sættes hegn op med krybehuller, så man kan komme ind på banen, men så knallerter og cykler ikke kan komme ind.
To stk. 6-mands spillerbokse indbygges i hegnet på nordlige langside.

Springgrav og minifodboldbane
Nuværende springgrav, som er beliggende mod vest, fjernes for at give plads til kunstgræsbanen. Ny springgrav udbydes som option, og vil, såfremt det kan holdes inden for entreprisesummen, blive placeret på nordlige langside af kunstgræsbanen, som vist på tegningen.
Skolens eksisterende minifodboldbane nedlægges i forbindelse med projektet, da den ligger i vejen for servicevejen til kunstgræsbanen. Eventuel nyetablering er ikke indeholdt i dette projekt.

Økonomi
I Budget 2017 blev der afsat 8.100.000 kr. til etablering af kunstgræsbane på Gladsaxe Skole, og beløbet blev bevilliget ved budgetvedtagelsen, fordelt med 1.500.000 kr. i 2017 og 6.600.000 i 2018. I beløbet er indeholdt en udgift på 350.000 kr. til indkøb af maskiner og udstyr til drift. Budgettet er i 2017 reduceret med 163.000 kr. som følge af negativ prisfremskrivning på rådighedsbeløbet i 2018. Dette følger af budgetcirkulæret 2018-2021, bilag 2, godkendt i Økonomiudvalget 04.04.2017, pkt. 70. Herefter udgør budgettet 7.937.000 kr.
Opgavens gennemførelse er prisberegnet til 8.100.000 kr. I det oprindelige budget var forudsat, at der ikke skulle opføres driftsbygninger i tilknytning til kunstgræsbanen. Det har i praksis vist sig nødvendigt at etablere et skur til opbevaring af traktor samt til deponering af udstyr til banens vedligeholdelse.