Der røg så trygheden, brugerindflydelsen og en halv stilling
-

1.august 2001 åbnede botilbuddet Buddinge Hovedgade 111 for psykisk sårbare med en personalenormering på 3 ½ stilling, det vil sige personaledækning i dagtimerne fra 8.00 – 15.30 og ved behov i aftentimerne.
Men hurtigt skar man det ned til 2 fuldtidsansatte, men da man igen i 2014 ville skære ned, blev det forhindret af Socialtilsynet.

I fælleslejligheden støtter personalet fagligt op om at beboerne kan komme sig, og skaber den fornødne stabilitet, kontinuitet og tryghed, der muliggør dette, kaldet ”recovery”.
Her i 2017 vil man så igen skære en halv stilling, og på en måde, så der nu skal være 3 pædagoger med hver kun 18,5 timer til at forestå arbejdet. Fra pædagogernes 18,5 timer skal fratrækkes deres møder, kurser og frokost, så trygheden og kvaliteten i botilbuddet bliver væsentlig forringet.

Beboerne i huset er ellers kommet med et andet konkret forslag, nemlig at de ønsker at beholde den faste pædagog (der i 16 år har været en fast klippe). Den sidste ½ stilling kunne så deles mellem to pædagoger med mindre fast tid i huset, og som samtidig ville de kunne afløse ved ferie og sygdom.

Vi som pårørende er heller ikke i tvivl om, at den tryghed, det giver med en fast og gennemgående person, forhindrer isolation og indlæggelser på psykiatrisk afdeling m.m. Alle er urolige for fremtiden.

Beboerne i 111,
Lene Philip Hansen
og Hanne Colding

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top