En kulturfaktor i eksplosiv udvikling
Jazzklubben-02-46-17-frit.jpg
Miriam Mandipira var tilbage på scenen i Gladsaxe Jazzklub, hvor hun tidligere har fejret meget store triumfer, og lørdag aften var ingen undtagelse. Foto: Kaj Bonne
Medlemmerne strømmer til 10 års fødselaren Gladsaxe Jazzklub

I mange klubber og foreninger er den årlige generalforsamling, noget, der nærmest kan holdes i en spisestue. Der kommer bestyrelsen og få andre medlemmer.

I Gladsaxe Jazzklub er man ovre i en helt anden grøft. Klubben har nu 630 medlemmer. Til generalforsamlingen kommer over halvdelen af medlemmerne, så man er tvunget til at rykke til festsalen på Grønnemose Skole.

Der føres ikke officiel statistik over medlemstallene i landets jazzklubber, men Gladsaxe er i hvert fald blandt landets førende.

Hvis samtlige registrerede medlemmer af Gladsaxe Jazzklub skulle dukke op til et arrangement, ville klubbestyrelsen få sig et kollektivt hjertestop. Hverken kulturhus eller ungdommens nye spillested ville kunne rumme den populære forenings mange medlemmer.

-Klubbens fortsatte vækstrate bør glæde enhver lokal kulturpolitiker, der anerkendende burde kvittere med ordnede professionelle forhold for de knoklende frivillige arrangører og borgernes voksende musikinteresse. Der ventes fortsat, siger Ole Kjær, der har været formand i de fleste af klubbens 10-årige historie!

I sommeren 2007 blev der gennem lokalaviserne i Gladsaxe indkaldt til et møde, hvor interessen for at etablere en lokal jazzklub, kunne drøftes.
Aktivcentret (nu Kulturhus Telefonfabrikken), lagde hus til. 30-40 deltagere mødte op. Mødet resulterede i nedsættelsen af en arbejdsgruppe på 10 personer, der skulle drøfte grundlaget for en jazzklub samt indkalde til en stiftende generalforsamling.

Generalforsamlingen blev med 50 – 60 deltagere afholdt – igen i Aktivcentret. Vedtægtsforslag blev besluttet – syv af arbejdsgruppens medlemmer stillede op til valg til bestyrelsen. Alle blev valgt.

Med vedtægter, bestyrelse, suppleanter, revisor og hjemmeside var jazzklubben en realitet. Arbejdet kunne påbegyndes.
Gladsaxe Jazzklub blev stiftet den 27. november 2007.

Jazzklubbbens formål
Gladsaxe Jazzklub bidrager til at udbrede jazzen og udvikle musiklivet, ved at skabe værdi for mennesker gennem nye møder, oplevelser og samarbejder – i og omkring jazz i Gladsaxe. Klubben virker på et ikke-kommercielt grundlag.

Fakta om Gladsaxe Jazzklub
På klubbens første ordinære generalforsamling i 2008 blev det oplyst, at der var tegnet 86 medlemskaber. Med udgangen af 2017 er der tegnet 630 medlemskaber – en årlig konstant tilgang af nye medlemmer på 10 – 12 %.
Klubbens base har gennem de ti år været Aktivcentret/Kulturhus Telefonfabrikken.
I begyndelsen af klubbens levetid blev der hvert år afviklet 10 koncerter med professionelle musikere. Senere er det tal vokset markant. I dag afholdes 35 – 40 koncerter/særlige events – både udendørs og indendørs. Arrangementerne spænder fra intimkoncerter med en duo og til de allerstørste ensembler, fx DR Big Band.
Jazzklubben arrangerer rejser til kommunens venskabsbyer og til jazzens fødeby, New Orleans.
Jazzklubbens særlige udviklingsprojekter har vakt interesse uden for Gladsaxe. Således er der fx blevet holdt foredrag for kulturpolitikere i Kommunernes Landsforening og på landsdækkende konferencer i regi af genreorganisationen, JazzDanmark. Senest har syv jyske kommuner i Trekantsområdet ladet sig inspirere af projekt Jazzens Saga til egen afholdelse.
Gladsaxe Jazzklub modtog Danish Music Awards Jazz 2014, som landets bedste spillested.
5.000 – 6.000 publikummer deltager årligt i jazzklubbens koncerter og særlige events.
En afgørende pointe er, at Gladsaxe Jazzklub støttes økonomisk af Gladsaxe Kommune og Statens Kunstfond. Uden en sådan kulturstøtte, ville der ikke kunne præsenteres samme høje niveau for musikalsk aktivitet, som det, der hvert år folder sig ud med sæsonprogrammerne.

En velfungerende bestyrelse er alfa og omega
Gladsaxe Jazzklub har gennem sine ti første leveår været begunstiget af et stærkt bestyrelsesteam og en dedikeret gruppe af særlige hjælpere.
Dette er centrale pointer i det frivillige foreningsarbejde.
Kompetencer er bredt forankret i bestyrelsen – selvstyrende teams er etableret.
Når 35 – 40 årlige koncerter og events skal afvikles for hundredvis af gæster, skal alt være afstemt og klappet på plads.
Den til enhver tid siddende bestyrelse skal i lyset heraf være bevist om, hvilke kompetencer og profiler, der kunne mangle i bestyrelsesarbejdet. Dette for at sikre en dynamisk forening, der til stadighed har viljen til at udvikle sig. På hvert bestyrelsesmøde evalueres afholdte arrangementer – og vægtige pointer noteres til kommende.
Til klubbens årlige generalforsamling præsenteres bestyrelsens visions- og handleplaner samt den valgte musikprofil. Alle år med énstemmig opbakning til den førte strategi.
Med glæde har bestyrelsen noteret sig, at over 300 medlemmer de senere år har deltaget i generalforsamlingerne.

Det uundgåelige generationsskifte
Jazzen har i dag et trofast publikum, der lytter til jazz og dyrker deres passion på samme måde, som de gjorde for 10, 20 eller 30 år siden. Men dette publikum er aldrende og vil på et tidspunkt af naturlige årsager forsvinde, uden at der p.t. er belæg for at sige, at et nyt kommer til.
De unge musikforbrugere er mindre trofaste over for enkelte genrer og stiller ofte for en stor dels vedkommende også nogle andre krav til koncertformat og interaktion med musikken og kunstnerne, end jazzens aktører har været vant til.
Der er derfor behov for en omstillingsparathed fra jazzmiljøets side, så genren også kan indfange et yngre publikum uden at gå på kompromis med kunst og kvalitet.
Kigger man bag scenen er billedet det samme. Modne passionerede frivillige står over hele landet som tilrettelæggere og arrangører af koncerter og events. Arbejdet i jazzklubber og koncertforeninger er intenst – indsatsen stor. Og alle ved vi, at det uundgåelige generationsskifte presser sig på. Der er således behov for at tiltrække nye og yngre kræfter til at udfylde den vigtige rolle bag scenen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top