Handikapvenlig løsning Handikapvenlig løsning
-

Peter Hansen efterlyste i sidste uge et kantstensopspring fra cykelstien mod fortovet på Aldershvilevej af hensyn til blinde og svagtseende.
Dette ønske er både forståeligt og i overensstemmelse med normal planlægningstilgang på offentlige veje med cykelsti og fortov.
Men da Aldershvilevej kun er ca. 12,5 meter bred fra skel til skel, er der ikke plads nok til at udvide vejen med de 35 cm, som det ville kræve for at opfylde vejledende minimumsmål, hvis man skulle etablere en cykelsti med kantstensopspring fra cykelsti mod fortov.
I Gladsaxe har vi imidlertid gode erfaringer med at etablere delt sti på andre offentlige veje med en tilsvarende bredde og tilsvarende trafiksammensætning – eksempelvis Kong Hans Allé. Derfor inddrog vi i forbindelse med høringsperioden Dansk Handicap Forbunds lokalafdeling i Gladsaxe for at finde den bedste løsning.
Dette førte blandt andet til, at fortovet på Aldershvilevej er blevet anlagt med to 50 cm brede fliser med en række chaussesten i midten, som så kan fungere som ledelinje for svagtseende.
Kombineret med, at flere og flere grundejere får klippet deres hæk helt tilbage til skel, er det derfor vores forventning, at fortovet kan tilgodese de behov, som brugere i alle aldre, herunder også blinde, har.

Carsten Høeg Maegaard
Teamleder for Trafik og Veje

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top