Husejerne kom til orde
Valgmøde-Grundejere-01-46-17.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Torben Sønnichsen er formand for sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe, og han havde mange emner at holde styr på ved valgmødet. Foto: Kaj Bonne.
Masser af velvilje ved parcelhusejernes vælger-debatmøde

Næsten alle opstillingsberettigede partier til kommunalvalget var til stede, da Grundejerforeningen i Gladsaxe holdt vælgermøde på Buddinge Skole

-Samtlige politikere bakkede op om at parcelhusejerne skal have større indflydelse på kommunalpolitikken – ved høringer og ved årlige tema-møder med byrådet, gennem det grønne råd, også gennem vort fremmøde til byrådsmøderne, fortæller formanden, Torben Sønnichsen.

Man diskuterede også byudvikling af parcelhusområder, villa-byfornyelser som hele lokalområder, hvor grundejerforeningerne får lejlighed til at kommentere forslagene, og det skal ikke være som enkeltsager med dispensation for fortætning.

Grundskylden er for uensartet og der er ønsker om en udjævning blev også diskuteret.

Der skal være mere fokus på børnene i villakvartererne, flere friarealer, fælles legepladser i hvert grundejerforeningens område.

Der er også udfordringer med miljøet, og her kom der flere ideer på bordet: Flere træer og en kommunal træ-politik evt. en træfond, køb et træ kampagne, gerne flere træer i klynger i byrummene som også skal gøres mere levende med aktiviteter som petanquebaner etc.

-Trafikstøj og os fra motorvej og ringveje øges med den stigende trafik. Vi er bange for de sundhedsmæssige forhold. Og alle var enige om at dette må man gøre noget ved. Nogle talte for færre biler og andre foreslog at Parcelhusejerne arbejder på sagen på Christiansborg.

Politikerne der deltog i panelet var Trine Henriksen (Ø), Pia Skou (V), Michele Fejø (I), Jens Madsen (Å), Lars Abel (C), Frederik Hoedeman(F), Christina Rittig Falkberg (B), Kristian Niebuhr (O), Peter Berg Nellemann (A).

Af grundejerforeningernes samlede medlemstal på 5000 villaejere var der mødt 40 op og det betragtes som et pænt fremmøde. Andre har kommenteret via mails.

1 kommentar om “Husejerne kom til orde”

  1. Tak for det flotte fremmøde, dels fra politisk hold, men også fra medlemmerne.
    Vi havde en levende og engageret debat og fik også løfter med hjem.
    Når vi møder op til byrådsmøderne med spørgsmål til byrådet, skal man fremover kunne se vore spørgsmål og svar i referaterne. Det kan man ikke idag, men politikerne har lovet at det vil ske fremover.
    Og flot Valgavis som Gladsaxebladet satte på gaden i torsdags.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top