- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Husejerne kom til orde

Næsten alle opstillingsberettigede partier til kommunalvalget var til stede, da Grundejerforeningen i Gladsaxe holdt vælgermøde på Buddinge Skole

-Samtlige politikere bakkede op om at parcelhusejerne skal have større indflydelse på kommunalpolitikken – ved høringer og ved årlige tema-møder med byrådet, gennem det grønne råd, også gennem vort fremmøde til byrådsmøderne, fortæller formanden, Torben Sønnichsen.

Man diskuterede også byudvikling af parcelhusområder, villa-byfornyelser som hele lokalområder, hvor grundejerforeningerne får lejlighed til at kommentere forslagene, og det skal ikke være som enkeltsager med dispensation for fortætning.

Grundskylden er for uensartet og der er ønsker om en udjævning blev også diskuteret.

Der skal være mere fokus på børnene i villakvartererne, flere friarealer, fælles legepladser i hvert grundejerforeningens område.

Der er også udfordringer med miljøet, og her kom der flere ideer på bordet: Flere træer og en kommunal træ-politik evt. en træfond, køb et træ kampagne, gerne flere træer i klynger i byrummene som også skal gøres mere levende med aktiviteter som petanquebaner etc.

-Trafikstøj og os fra motorvej og ringveje øges med den stigende trafik. Vi er bange for de sundhedsmæssige forhold. Og alle var enige om at dette må man gøre noget ved. Nogle talte for færre biler og andre foreslog at Parcelhusejerne arbejder på sagen på Christiansborg.

Politikerne der deltog i panelet var Trine Henriksen (Ø), Pia Skou (V), Michele Fejø (I), Jens Madsen (Å), Lars Abel (C), Frederik Hoedeman(F), Christina Rittig Falkberg (B), Kristian Niebuhr (O), Peter Berg Nellemann (A).

Af grundejerforeningernes samlede medlemstal på 5000 villaejere var der mødt 40 op og det betragtes som et pænt fremmøde. Andre har kommenteret via mails.