Klar til kommunalvalget
top.jpg
21. november er der kommunalvalg. Gladsaxe Bladet har bedt de opstillingsberettigede partier om at svare på en række spørgsmål, som vi finder relevante i denne sammenhæng. Der er begrænsning på svarenes længde, og en deadline skal overholdes. Ellers kommer svarene ikke med

Spørgsmål 4:
Der er sjældent meget mere end en håndfuld tilhørere til byrådsmøderne,
og partiernes grundlovsmøder samler kun få af kommunens borgere.
Kan man gøre mere for at aktivere borgerne politisk?

 
Robert Henrik Krøll
Det konservative Folkeparti i Gladsaxe

Vælgerne er politisk bevidste
Det er næppe på antallet af tilhørere ved byrådsmøderne eller på antallet af deltagere i grundlovsmøderne, man kan måle den reelle politiske interesse.
Interessen måles bedre på, hvor mange vælgere, der møder frem og stemmer ved valgene, og på størrelsen af partiernes medlemstal.
Politiske programmer i TV og radio samt det politiske stof i de skrevne medier følges med en rimelig stor interesse af de fleste, så alt i alt er den danske vælgerbefolkning – uanset svagt fremmøde ved byrådsmøder og grundlovsmøder – politisk bevidst.
Vælgerne har en begrænset mængde tid til rådighed, og der er en række andre fornuftige aktivitetsmuligheder, som ”trækker” i vælgernes opmærksomhed – vil man engagere borgerne i lokale politiske aktiviteter, så er vejen frem derfor at øge kvaliteten i den politiske debat og dermed gøre den ”konkurrencedygtig” i forhold til de utallige andre ting, som man kan deltage i.
Har man valgt at engagere sig i politik, så har man også en slags forpligtelse til at få andre (venner, bekendte, kolleger mv.) til at engagere sig – det er navnlig den stilfærdige konstante indsats, der i det lange løb får udviklingen til at gå i den rigtige retning til gavn for os alle uanset politisk ståsted.

 
Lis Smidsholm
Radikale Venstre

Hold en pause ved byrådsmøderne
Det at blive valgt ind i Byrådet er en alvorlig sag. De 25 byrådsmedlemmer repræsenterer os alle sammen, og de gør alle deres bedste, for at følge de skrevne love. Det kan godt virke lidt kedeligt, det er i hvert fald ikke en sprudlende oplevelse, man har som borger, tilhører i den smukke byrådssal.
Byrådsmøderne starter kl. 18 med spørgetid. Den tager tid, og når svarene er faldet, ja så fordufter de mennesker, der har spurgt.
Jeg foreslår, at Byrådet holder en pause i mødet. I denne pause på måske en halv time, så kunne borgere møde politikerne på arbejde.
De kunne nå at tale med dem, drøfte personlige eller kommunale anliggender, de kunne møde mennesket bag politikeren. Der skulle nok være lidt kaffe på kanden.
Bydelsmøder i vore forskellige ”hjørner” af kommunen kunne også være en ide. I løbet af de 4 år kunne man holde et bydelsrådsmøde med netop lokale spørgsmål. Så kunne borgerne være aktive omkring det politiske i deres nærområde. Ellers er det jo, når man er lodret uenig med byrådets beslutning, at Byrådet rykker ud som ambulance.
De unge skal lære at være demokratiske, derfor skal vi have et upolitisk Ungeråd, der kommer med forslag og er med til at få deres ideer igennem. Demokratiet og medbestemmelse skal komme fra borgerne af interesse og af kærlighed til Gladsaxe Kommune.

 

Dorthe Wichmand Müller
SF

De unge skal involveres
Byrådet er det lokale styres magtcentrum. Vi kunne for nyligt læse i Gladsaxe Bladet, at specielt unge dropper den lokale politik. Unge er underrepræsenteret i byrådet både i Gladsaxe Kommune og andre kommuner i Danmark.
Hvis du som borger ikke har en fornemmelse for, at du har nogen indflydelse på den politiske arena bliver det ligegyldigt for dig. Tilliden til det politiske system svinder. Unge flytter meget rundt og er ikke på samme måde tilknyttet til lokalområder. Når der debatteres, er det mest på de sociale medier; ikke til grundlovsmøder og byrådsmøder. Vi bliver nødt til at følge med.
Kan vi gøre noget ved det? Ja, det mener vi i SF godt at vi kan.

Vi mener:
• At vi skal have et ungeråd i Gladsaxe
• At vi skal sikre at borgere har mulighed for at stille forslag i byrådet.
• At vi plejer vores lokale demokrati ved altid at have øje for om vi med vores politiske adfærd inddrager den enkelte borger og hvordan vi kan gøre det bedre hele tiden
• At vi bruger de sociale medier meget mere og supplerende til Podcast også sender live på facebook.
• At vi skal forny vores kommunikationsmåder
• Vi kunne godt flytte flere møder ud i kommunen.

 
Mona Kjærulff Hansen
Alternativet

Politik skal væk fra rådhuset
I Alternativet tror vi på at det er fællesskaberne, der giver den enkelte borger lyst til at engagere sig i det politiske arbejde.
Der gøres meget på eks. Bagsværd skole for at engagere eleverne til at arbejde med politisk stof, og der kan vi tænke, at de bærer det hjem i deres familier.
Vi vil gerne som parti invitere borgerne til at skabe borgerdrevne forslag og lægge dem op til byrådet, på den måde inddrage borgerne og desuden benytte de muligheder byrådet har under § 17 stk. 4 omkring udvalg.
Vi skal give borgerne en mulighed for at komme til orde, og det kunne være med flere fællesskabs aktiviteter som de fællesspisninger Alternativet inviterer til i den kommende periode, og den slags.
Vi skal anstrenge os for at komme borgerne i møde, måske endda holde byrådsmøder med relevans for et bestemt område i det område det handler om.
Der er mange muligheder for at skabe mere interesse for politik. Ved at hive det ud fra rådhuset og ned i borgernes hænder kan vi komme rigtig langt. Vi skal turde være kreative og invitere borgerne med i det kommunale arbejde, ikke kun det på rådhuset, men også når der skal plantes sommerblomster i vejsiden.

 
Michele Fejø
Liberal Alliance

Demokrati er stadig stærkt
Tiden har ændret sig og forholdet mellem politikerne og borgerne skal også følge med tiden.
Teknologien er nu i stand til at samle folk på nye måder, men det har også sine udfordringer. Samtidig med at der er unge borgere, der er helt med på de nyeste medie trend, har vi stadig borgere, der har svært med nem ID osv. – vi skal kunne favne alle, i vores kommunikation.
Jeg synes, at demokratiet er stærkt og der endelig er en stor deltagelse af borgere i mange arrangementer og der er en positiv interaktion mellem borger og politiker.
Det er rigtigt, at der ikke er så mange tilhørere til byrådsmøderne, men der er rigtig mange der streamer mødet bagefter. Der er mange emner, bl.a. borgermøder om lokalplaner, der interesserer folk rigtig meget, som også har en stor deltagelse af borgere.
Samtidig er afstanden mellem politikere og borgere også blevet mindre. En borger kan altid finde en byrådspolitiker og skrive eller ringe. Liberal Alliance har i forbindelse med kommunalvalget 3 valgarrangementer med folketingspolitiker i Gladsaxe, med adgang for alle. Så lige nu er der meget kort afstand til politikerne.
I Gladsaxe er der også et aktiv foreningsliv og et stærkt civilt samfund. De frivillige fællesskaber er stadig stærke og er stadig en af grundpillerne i vores demokrati og i vores liberale samfund.

 
Cherif Tomra Ayouty
Nye Borgerlige

Mere frihed og tillid
Bedre lokaldemokrati får vi, når politikerne bestemmer meget mindre og lader danskerne bestemme meget mere selv. Nye Borgerlige foreslår, at kommunens politikere trækker sig lidt tilbage og viser tillid til at borgerne kan meget selv.
For eksempel ved at lade skolebestyrelser og skoleledere i samarbejde styre skolerne uden indblanding fra de kommunale politikere og forvaltning. Det vil give et stærkere demokratisk engagement i skolen fra forældrenes side og give mere mening at involvere sig, når man rent faktisk også kan få reel indflydelse.
I de hele taget går vejen mod større demokratisk deltagelse via færre regler og mere frihed og tillid. Når kommunens politikere og embedsmænd laver snærende regler og dynger til med kontrol og bureaukrati, flygter borgerne fra lokalpolitik. Det bliver for kompliceret og for lukket til, at almindelige mennesker orker at blande sig.
Decentralisering er den bedste måde at få mere demokrati på. Kommunerne skal have magten tilbage fra Christiansborg og borgerne skal have magten over deres egne sager og de fælles institutioner. Mere frihed og mindre kontrol giver bedre demokrati.

 
Kristian Niebuhr
Dansk Folkeparti

Borgerne er aktive
Dansk Folkeparti og jeg syntes nu, at Gladsaxes borgere er meget aktive. Godt nok i de fleste tilfælde, hvis det er om noget der sker i deres nærområde, eller rammer personligt. Men en del borgere, tager da også aktiv del i emner der omhandler hele Gladsaxe.
Om de så møder op til byrådsmøderne, tja det er vel ikke så væsentligt, bare de følger med i, hvad der sker lokalt i Gladsaxe. Vi har jo set, at mange møder op i byrådssalen, når der er emner der berøre, nærområder, skoler, daginstitutioner mm.
Og man kan vel godt forstå, at det nogle gange kan være knap så interessant, at overværer et byrådsmøde, da mange sager, ja faktisk de fleste, er afgjort i udvalgene, inden de lander i byrådet.
Vedr. grundlovsmøderne, ja der afholder Dansk Folkeparti ikke et lokalt grundlovsmøde. Men Dansk Folkeparti har intet problem med, at samle langt over 1000 til fælles grundlovsmøde på Fyn, hvor også mange borgere fra Gladsaxe deltager.

 
Martin Skou Heidemann
Venstre

Markedsføringen skal være bedre
Der var 80 fremmødte til Venstres seneste grundlovsmøde – og vi løb tør for stole. Vores råd til de øvrige partier er: Lav en bred markedsføring af arrangementet, lav en god tekst til indbydelsen og få den sæt pænt op, giv muligheden for dialog med politikerne og præsenter emner, der interesserer kommunens borgerne. Sørg for at de fysiske rammer er af en vis kvalitet – og at der er mulighed for at netværke over eksempelvis en kop kaffe eller lignende i forbindelse med arrangementet.
De eksisterende podcasts fra byrådsmøderne er en god ide – men skal udvides til også at være TV og live opdateringer på flere digitale platforme, så man kommer helt ud til borgerne. Spørgsmål skal også kunne stilles elektronisk og ikke kun ved fremmøde til byrådsmøderne. Det er langt vigtigere at komme ud til borgerne end at borgere kommer til byrådsmøderne.
Der må gerne være mere kant i politik – og vi behøver ikke være enige om alting. Forskellene på de politiske partier må gerne kunne høres – i en ordentlig tone. Og så skal det være slut med at pakke beslutninger ind i et uforståeligt sprog, som politikerne dårligt selv forstår.

 
Lise Tønner
Socialdemokratiet

Byrådsmøder kunne gå i gang klokken 17
Ingen lokalpolitik uden engagerede og aktive borgere. Jo flere og jo mere repræsentative for Gladsaxe, jo bedre. Det kræver, at vi politikere gør det kommunalpolitiske arbejde konkret og vedkommende og tænker i nye og andre måder at inddrage vores borgere på.
Vi skal møde borgerne ’der hvor de er’ i deres liv. Er man fx travl småbørnsfamilie, er det ikke realistisk at møde op til byrådsmøde kl. 18 eller borgermøde kl. 19 – midt i aftensmad og godnat-tid.
Vi bør tænke i forskellige, nye måder at inddrage på – ikke kun det klassiske aftenmøde med kaffe og kringle. Hvorfor ikke virtuelle møder eller on-line diskussionsfora? Hvorfor ikke sørge for aftensmad og børnepasning og starte kl. 17? Eller holde udendørs borgermøde på legepladsen – så leger børnene, mens forældrene brainstormer ideer.
Og vi skal have vores børn og unge med. Demokratisk dannelse starter i skolen – via besøg på rådhuset, undervisningsforløb om kommunalpolitik og ved at Gladsaxes skoler hvert andet år deltager i ’Skolevalget’, hvor børn og unge ’leger’ politikere for en tid.
Heldigvis ER Gladsaxeborgerne meget aktive mennesker og meget interesserede i, hvad der foregår i deres kommune. Opgaven for os politikere er at udnytte det engagement, så nærdemokratiet for alvor kan blomstre.

 
Anja Nørager
Enhedslisten

Politisk deltagelse kræver tid
Vi genkender, at der ikke er mange borgere, der møder op til byrådsmøderne, men samtidig oplever vi, at borgerne bakker op om det politiske liv i Gladsaxe. På de sociale medier blomstrer nye debatgrupper op og den politiske debat om, hvor Gladsaxe skal hen, er allestedsnærværende, og det skal vi være stolte af.
Vi ser, at forældre engagerer sig i forældrebestyrelser, at skoleelever bliver en del af elevrådet, at borgerne spørger nysgerrig og kritisk, når de møder os og de andre partier på gaden eller til arrangementer. I øjeblikket inviterer forældregrupper, ejerforeninger og lokale interessegrupper partierne til flere debatarrangementer – hvis ikke det er politiske engagement, hvad er så?
Samtidig er vi alle udfordrede af, at vi arbejder så meget, som vi gør i dag, og mange familier har svært ved at få tid til at nå det hele. Det er problematisk, fordi vores demokrati er afhængigt af, at vi er i tæt dialog med borgerne om, hvad kommunen har af udfordringer og behov. I Enhedslisten foreslår vi, at arbejdstiden sættes ned til 30 timer, fordi det skaber jobs og giver borgerne mere tid til at deltage i det, der er vigtigt for dem. Blandt andet politisk deltagelse.

1 kommentar om “Klar til kommunalvalget”

  1. Her i valgkampen ser vi en masse forslag til hvordan man kan få os almindelige borgere til at deltage i møder og debatter.
    Det er et generelt problem at samle folk til møder. Vi er spændte på hvor mange af vore 5000 medlemmer der møder frem til villaejernes vælger-debat-møde på onsdag kl 19 i Buddinge skole. Alle 5000 er inviterede via de 39 formænd der er tilsluttet Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe. Vi vil meget gerne debattere med politikerne, om sager der vedrører vores hverdag. Imidlertid er oplevelsen at vi ikke indtænkes i byrådets sagsbehandling, og at mange sager derved besluttes hen over hovedet på dem der burde høres. Hvis vi f.eks har spørgsmål til byrådet, så får man ikke skriftlige svar og man nævnes ikke i referaterne. Vi deltager frivilligt men vil gerne kunne se vore aftryk undervejs og ikke kun til slut som en protestbevægelse. Lad os håbe at de nye friske kræfter i byrådet efter valget husker at invitere berørte parter før sagerne føles som om de er trukket ned over hovedet på os. God valgkamp til de mange engagerede politikere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top