Klar til Kommunalvalget
top.jpg
21. november er der kommunalvalg.
Gladsaxe Bladet har bedt de opstillingsberettigede partier om at svare på en række spørgsmål, som vi finder relevante i denne sammenhæng. Der er begrænsning på svarenes længde, og en deadline skal overholdes. Ellers kommer svarene ikke med.

Spørgsmål 5:
Der er kamp om at trække virksomheder til kommunerne.
Klarer Gladsaxe det godt nok?

 
Sadi Tekelioglu
Alternativet

Levende byrum må tilgodeses
Gladsaxe Kommune har været god til at trække store erhvervsvirksomheder til kommunen. Ingen tvivl om det. Og disse store erhvervsvirksomheder er med til at sikre vores kommune en god og solid økonomi.
Gladsaxe Kommune kommer til at stå over for nye udfordringer i de kommende år, især i forbindelse med etablering af Letbanen. Letbanen vil sikkert give nye muligheder for vækst, men også nye store udfordringer.
Området langs Letbanen kan være attraktive for nye erhvervsvirksomheder, og for Gladsaxe kommune kunne dette være en oplagt mulighed for at trække endnu flere virksomheder til.
Men dette bør ikke føre til f. eks. store kontorbygninger, hvor der kun er aktivitet i arbejdstimerne, hvilket vil skabe et dødt byrum. Et stort firmadomicil vil belaste den lokale trafik i dagtimerne og vil også kræve store parkeringsområder, der vil ligge tomme i weekenderne, hvilket Alternativet ikke ønsker.
Alternativet i Gladsaxe vil derimod gerne arbejde for, at kommunen også tilgodeser små virksomheder og butikker, som er med til at skabe et aktivt byliv, og er med til at skabe nye fællesskaber, og sikre social bæredygtighed.
Gladsaxe Kommune skal fortsat arbejde for at trække virksomheder til Kommunen, men dette bør gøres med hensyntagen til miljøet og den sociale bæredygtighed.

 
Jakob Skovgaard Koed
Socialdemokratiet


Gladsaxe er i front

Gladsaxe er flere gange kåret som en af de bedste kommuner i hovedstaden til at tiltrække nye virksomheder.
Fra 2011 til 2016 er antallet af private arbejdspladser steget med 31 %, hvilket i rene tal svarer til over 7000 job – det højeste tal i hele hovedstadsområdet. Alene i 2016, havde kommunen samtidig en netto tilgang på over 400 virksomheder.
For at få råd til en god velfærd kræver det også et blomstrende erhvervsliv, og med et fokus på de både større og mindre virksomheder, gør vi det rigtig godt i Gladsaxe.
Nye iværksættere kan få gode råd og sparring i en lokal udgave af DR-programmet ”Løvens Hule”, hvor lokale erhvervsledere bidrager med deres viden.
Store virksomheder som Novo, trækker et stort læs, men vi har i kommunen sat aktivt ind for at hjælpe mindre nystartede virksomheder til et godt fodfæste. Den næste periode skal der særligt være et fokus på den trafikale situation, særligt i Gladsaxe Erhvervsby langs Ring 3, her vil letbanen lægge en grundsten for en bedre trafikal afvikling. Når DI placerer Gladsaxe midt i feltet under erhvervsvenlighed, skyldes det mere en ideologisk tilgang til spørgsmål om fx udlicitering end de faktuelle forhold i kommunen.

 
Cherif Tomra Ayouty
Nye Borgerlige

Byrødderne sidder for længe
Gladsaxe Byråd/Kommune har bestemt ikke klaret sig godt nok med at tiltrække nye virksomheder til kommunen.
Selvom, der i kommunen findes virksomheder af alle typer, der arbejder med mange felter, så har de eksisterende selskaber haft bopæl i Gladsaxe i mange årtier og uendelige få har etablerede sig fornyligt i kommunen.
Rigtigt nok er Gladsaxe domicil for selskaber, der er fra de mindste i landet til de største, men kommunen savner en stabil tilstrømning af nye selskaber for at kunne imødekomme kommunens udvikling og forøgelse af antal beboere samt øget forpligtelser.
Dette er tegn på, at de nuværende byrådsmedlemmer ikke er egnede til at tale forretningssprog og dermed ikke kan tænke i samme baner som forretningsmænd og de kan således ikke forstå, hvad der skal til, for at lokke nye store selskaber til at etablere sig i Gladsaxe.
Mange medlemmer har været i Byrådet fra 8 til 16 år. Dette er tegn på forkalkning i byrådets evner til at følge med udvikling i forretningsverden.
Beboere vil være langt bedre serviceret ved en regelmæssig fornyelse af deres byråds profil med nye ansigter der har god erfaring i forretningsverden.

 
Niels Stub
Det konservative Folkeparti i Gladsaxe

Erhvervslivet skal hjælpes på vej
Gladsaxe er begunstiget af en god beliggenhed, samt et bredt udsnit af spændende virksomheder – ikke mindst Novo Nordisk.
Hvorvidt det nuværende niveau er godt nok, kan altid diskuteres. Men samtidig skal man også være opmærksom på, at mange faktorer indgår i virksomhedernes placeringsovervejelser – også nogle, kommunen ikke kan påvirke.
Der er gode vilkår for at tiltrække yderligere virksomheder. Derfor skal der være fokus på opsøgende tidlig kontakt, imødekommenhed, tæt dialog og opfølgning samt evne/vilje til at søge løsninger, der kan sikre attraktivitet – også dér, hvor det er som kompensation for vilkår udenfor kommunens påvirkningsmulighed.
Og så skal vilkårene kommunen kan påvirke selvfølgelig være optimale: Lav kommuneskat, dækningsafgift og gebyrer mv., fokus på hensigtsmæssig udvikling i erhvervsområderne – herunder også sikring af velfungerende trafikforhold og infrastruktur, hurtig, effektiv myndighedsbehandling, samt et højt service- og effektivitetsniveau fra kommunens side
Med et stigende pres på arbejdsmarkedet skal Gladsaxe også sikre, at virksomhederne har adgang til den nødvendige arbejdskraft, dels ved at kommunens indbyggere udgør en attraktiv arbejdsstyrke, dels gennem beskæftigelsesmæssige indsatser, hvor det måtte være nødvendigt.
Erhvervslivet er en helt fundamental forudsætning for vores velfærdssamfund, og vi skal derfor sikre gennem de bedst mulige vilkår, at erhvervslivet bidrager bedst muligt til kommunes positive udvikling.

 
Henrik Bach Mortensen
Venstre

Flere virksomheder i Gladsaxe
Heldigvis er der mange erhvervsvirksomheder i Gladsaxe Kommune, som skaber mange arbejdspladser og giver kæmpe millionindtægter til kommunekassen.
Vi kan glæde os over, at verdenskendte virksomheder for mange år siden etablerede sig i vores kommune.
Men det må ikke blive en sovepude. Bedømt på virksomhedernes meldinger er Gladsaxe ikke nogen magnet – snarere tværtimod! Undersøgelser fra både Dansk Industri og Dansk Byggeri viser, at erhvervsklimaet i Gladsaxe ligger langt fra toppen.
Som udgangspunkt tegner det altså desværre til at blive sværere at få virksomheder til at oprette arbejdspladser i Gladsaxe.
Kommune skal lægge sig i selen for at tilbyde den bedst tænkelige erhvervsservice. Det gælder kort sagsbehandlingstid, bedre trafikforhold, bedre service fra jobcenteret og mindre kriminalitet. Men vi skal også reducere særskatten på virksomhederne – dækningsafgiften – som Venstre fik sat ned ved budgetforliget for 2018.
Gladsaxe ligger perfekt placeret i Hovedstadsregionen til at drage fordel af den økonomiske vækst. Men der er brug for, at ændre billedet af kommunen som lidt af en modspiller. Venstre vil bruge alle sine pladser i byrådet til at skabe grundlag for, at virksomheder vælger at placere investeringer og nye jobs her i kommunen.

 
Michele Fejø,
Liberal Alliance

Hvordan større vi som kommune vores erhvervsliv bedst
Kommunerne er den offentlige myndighed som virksomhederne oftest er i kontakt med. Kommunen er derfor en vigtig erhvervspolitisk partner, der har stor betydning for hvor nemt og ikke mindst, hvor attraktivt det er, at drive virksomhed i vores kommune. Virksomhedernes evne til at konkurrere globalt, begynder lokalt.
Derfor er det vigtigt, at vi, som politiker, sikre at sagsbehandling generelt er hurtigt og effektiv. Vi skal sikre, at den kommunale infrastruktur er i topform, hvilket betyder bl.a., at trafikken skal køre, jobcenter skal arbejder sammen med virksomhederne, og vi skal afbureaukratisere. Virksomhederne skal opleve, at kommunen er en samarbejdspart, frem for alt.
I Liberal Alliance er vi sat i søen til at være med til at udvikle lokalt, at gøre processerne mulig, samt sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling for vores erhvervsliv, så den enkelte kan komme videre med sit projekt hurtigt. Liberal Alliance ser også gerne en større liberalisering af lokalplaner, som kan rumme virksomhedernes udviklingsplaner.
Vi vil fortsat arbejde for mindre bureaukrati, større gennemskuelighed og både mere frihed og mere tillid, også for erhvervslivet.

 
Morten Munch Jespersen
Radikale venstre

Intelligente løsninger for fremtidens erhvervsliv
Gladsaxe er omringet af attraktive kommuner, og i den hårde konkurrence bliver vi gang på gang forbigået, når virksomhederne skal placere deres arbejdspladser på landkortet. Det er ikke overraskende Gladsaxe ligger i den lave ende når det handler om det, der er vigtigst for virksomheder.
Mange oplever, at dialogen mellem kommunen og virksomhederne er dårlig. Sagsbehandlingen er middelmådig.
Og skulle man alene måle på de skatter og afgifter vi pålægger erhvervslivet, ville hele 85 af landets 98 kommuner ligge bedre placeret end Gladsaxe.
Det både kan og skal vi gøre noget ved. For uanset om der er tale om Novo Nordisk eller den lokale frisør er erhvervslivet grundlaget for jobs, indtægter og liv i alle dele af kommunen.
Skal vi igen skabe liv i gadebilledet i Gladsaxe, skal vi derfor tage vores erhvervspolitik alvorligt. Når en virksomhed slår sig ned i kommunen, skal den fra dag ét modtages med skræddersyet hjælp, og så skal vi blive langt bedre til at skabe bro mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
I samme tråd skal vi turde gå foran i digitale og cirkulære løsninger, der skaber grundlag for massevis af grønne og intelligente løsninger. Forbered vores erhvervsliv på fremtidens krav. Stem radikalt den 21. november.

 

Frederik Hoedeman
SF

Fremtidens succesvirksomhed er grøn
Nye virksomheder er vigtige for Gladsaxe, fordi de bringer nye idéer og løsninger med sig og er med til at sikre penge i kommunekassen. Ifølge dugfriske tal er Gladsaxe helt i front som én af de kommuner i Storkøbenhavn, der har haft størst succes med at tiltrække nye virksomheder.
Men i SF vil vi meget mere end det. Offentlige indkøb i Gladsaxe står for et kæmpe CO2-udslip. Kommunens indkøb af alt fra veje, fortove og nybyggeri til middagsmad i institutioner er en enorm kilde til CO2-udledning. Ikke desto mindre er klimaet væk i Gladsaxes indkøbsstrategi. Helt og aldeles væk.
Umiddelbart tænker man så: ”Det må da være en fejl!” Måske ved Gladsaxe kommune ikke, at indkøbet af varer og tjenesteydelser repræsenterer langt størstedelen af klimabelastningen? Konsulentfirmaet NIRAS har i et klimaregnskab for Region Hovedstaden fastslået, at indkøb står for næsten 80 procent af regionens drivhusgasudledning. Noget tilsvarende vil gælde for vores kommune.
Forude venter et kommunalvalg. For mig som SF-byrådskandidat står grønne indkøb øverst på listen af mærkesager. For klimaets skyld, men også vores erhvervsliv, der vil få gavn af en stærk og forudsigelig grøn efterspørgsel i den globale konkurrence om grønne løsninger.

 
Michael Dorph Jensen,
Enhedslisten

Sammenhæng i kommunen er vigtigst
Gladsaxe Kommune har allerede mange virksomheder, der spænder bredt fra de helt store til de små, lokale iværksættere. Den blanding vil vi gerne bibeholde.
Den kommende letbane vil gøre det attraktivt for kommende virksomheder at bosætte sig i vores og de øvrige letbanekommuner, og det er blandt andet den slags initiativer, vi skal tage, for at tiltrække virksomheder. Det betyder også, at vi tiltrækker virksomheder, hvis ansatte ønsker at benytte den offentlige transport, og det er en høj prioritet hos Enhedslisten.
Vi ønsker virksomheder, der tager et socialt ansvar, både i forhold til at ansætte praktikanter eller lærlinge, prioritering af bæredygtighed og som er interesserede i at tage et ansvar for lokalområdet. Vi ønsker virksomheder, der vil ansætte lokalt og deltage i en positiv udvikling af vores kommune. Det skal vi arbejde videre for.
Samtidig er det vigtigt at huske, at det at være en attraktiv kommune for virksomheder, ikke i ret høj grad handler om skatter, men først og fremmest om at være en velfungerende kommune for virksomheden og de ansatte. Det betyder, at det er altafgørende, at vi har god infrastruktur, velfungerende folkeskoler, daginstitutioner med ordentlige normeringer, og at vi har gode kultur-, fritids- og idrætstilbud.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top