Kritikken inspirerede
Jobcenter Gladsaxe gav ordet til borgerne og fik gode råd med på vejen

I en travl hverdag med ansvaret for mange borgere, kan det være svært for medarbejderne i landets jobcentre at få tid til generelt at følge op på om de indsatser der bliver sat i værk for borgerne virker efter hensigten.

For at blive klogere på, hvad borgerne oplever og tænker i forhold til beskæftigelsesindsatsen, inviterede Jobcenter Gladsaxe for første gang borgere ind til et borgerfeedbackmøde. Her var en gruppe borgere, der alle har haft et eller flere virksomhedspraktikforløb, inviteret til at fortælle om deres oplevelser med forløbene.

Med på mødet var også relevante medarbejdere fra jobcentret, der fik mulighed for at komme med deres syn på de oplevelser, som borgerne fortalte om. Mødet udfoldede sig derfor som en konstruktiv dialog om, hvordan jobcentret fremadrettet kan skabe endnu bedre praktikforløb.

– Vi har nok generelt været lidt tilbageholdende med at invitere borgerne ind til feedback, fordi vi jo arbejder på et meget processtyret område, hvor vi har meget fastlagte rammer om vores arbejde, og hvor meget er besluttet på forhånd.

Men det var virkelig spændende at høre borgernes oplevelser, både på det faglige og personlige plan, siger Lise Gandløse Vestergaard, teamleder i Job og Indsats i Jobcenter Gladsaxe.

Sætter pris på ærlighed
I direkte forlængelse af mødet lavede medarbejderne en handleplan med baggrund i borgernes tilbagemeldinger. Og selv om der blev talt om flere ting på mødet, som jobcentrets medarbejdere allerede er klar over, så fik de også nogle vigtige aha-oplevelser, som inspirerer til at forbedre virksomhedspraktikforløbene i Jobcenteret.

– Konkret skal vi blive bedre til at afstemme forventninger i leddene mellem medarbejderen, borgeren og virksomheden. For eksempel omkring de særlige behov, som borgeren har. Tit vil borgeren rigtig gerne gøre et godt indtryk på arbejdspladsen og giver den en ordentlig skalle, og så kan der hurtigt opstå nogle kontroverser omkring, hvad praktikanten må og ikke må i forhold til de fastlagte hensyn og aftaler som for eksempel hyppige pauser, arbejdsstillinger og tunge løft. Aftalerne skal være tydeligere for alle, fortæller Lise Gandløse Vestergaard.

– En anden ting, som borgerne lægger vægt på er ærlighed. At vi som fagpersoner kalder en spade for en spade, og at vi ikke er med til at holde liv i en urealistisk karrieredrøm hos borgeren. De vil gerne have en ærlig forventningsafstemning med jobkonsulenten fra start, siger hun.

Vil gerne have hyppig opfølgning
Mødet gav ikke kun konkret input i forhold til praktikforløbene. Det havde også en positiv afsmitning på medarbejdernes selvforståelse. Det fortæller koordinerende sagsbehandler Line Koch.
– Borgerne var rigtig gode til at reflektere over deres forløb, og det gav os brugbar viden om, hvordan vi bliver endnu bedre til at gribe tingene an fremadrettet. Blandt andet i forhold til opfølgning. Som medarbejdere går vi måske lidt rundt med den tanke, at borgerne oplever det irriterende, når vi hele tiden kontakter dem. Men her var mødet lidt af en øjenåbner, for det viste sig slet ikke at være tilfældet. Borgerne vil faktisk gerne have hyppigere opfølgning og dialog i deres forløb. Så det er helt sikkert en viden, vi vil tage med os videre, fortæller Line Koch.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top