Nyt fitnesscenter på vej for borgere med og uden handicap
Gladsaxe Handicaptilbud på Kellersvej er udvalgt til at deltage i projektet ”Fitness for alle”

Det kan være svært at være fysisk aktiv, hvis man har et bevægelseshandicap – men sådan behøver det ikke at være. Projektet ’Fitness for alle’ vil give alle lige muligheder for at få sved på panden, øget velvære og mulighed for at blive en del af de lokale fællesskaber.

Som led i projektet vil Gladsaxe Handicaptilbud på Kellersvej omdanne en bygning til et foreningsbaseret fitnesscenter, hvor mennesker med forskellige handicaps kan dyrke motion sammen med andre borgere i lokalområdet. Det nye fitnesscenter skal indrettes, så det er handicapvenligt, samtidig med at fitnessinstruktørerne skal klædes på til også at møde og motivere mennesker med handicap. Det nye fitnesscenter etableres som led i den kommende, store ombygning af Gladsaxe Handicaptilbud. Et af målene med ombygningen er, at åbne hele området op og skabe en slags omvendt integration, som styrker fællesskabet på tværs af Kellersvej-området, så et bliver en naturlig del af det øvrige liv i lokalområdet.

– For os er det vigtigt, at alle borgere i Gladsaxe har mulighed for at leve et sundt og aktivt liv og være en del af et fællesskab. Men vi er ikke kommet lige så langt i forhold til vores udsatte borgere som for resten af befolkningen. Derfor er vi rigtig glade for, at vi er udvalgt til at deltage i projekt ”Fitness for alle”, så vores borgere med bevægelseshandicap får mulighed for dyrke fitness sammen med kommunens øvrige borgere, siger borgmester Trine Græse.

’Fitness for alle’ blev lanceret i foråret af et partnerskab bestående af Bevica Fonden, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og Bevæg dig for livet – Fitness. Projektet i Gladsaxe er udvalgt sammen med to projekter i henholdsvis Vejle og Rønne, og forventningen er, at alle tre projekter står færdig i løbet af 2019. Foreningen, som får stillet bygningen til rådighed, er endnu ikke stiftet, men der vil blive indkaldt til en stiftende generalforsamling sidst november måned.

Fitness for alle
Kampagnen ’Fitness for alle’ blev lanceret i foråret af et partnerskab bestående af Bevica Fonden, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og Bevæg dig for livet – Fitness.
Gennem tre forsøgsprojekter, forskning, læring, inspiration og formidling skal kampagnen skabe øget interesse for og ny viden om, hvordan man kan nedbryde både fysiske og sociale barrierer, så der skabes lige muligheder for fitness for alle. Målet er øget psykisk sundhed og velvære for alle – til gavn for den enkelte og til gavn for samfundet.
Parterne har samlet afsat op til 7 mio. kr. i anlægsstøtte til de tre projekter. Dertil kommer sparring, uddannelse og inspiration i et udviklingsforløb for de udvalgte projekter samt et forskningsprojekt, som skal måle på effekten af de nye tiltag.
TrygFonden støtter kampagnens forskningsindsats, der gennemføres af Center for tilpasset idræt og bevægelse på Syddansk Universitet. BARK Rådgivning er sekretariat for partnerskabet og står for den daglige udvikling og gennemførelse af kampagnen.
Sideløbende med projekternes realisering gennemfører Center for tilpasset idræt og bevægelse, SDU, en forskningsindsats, der skal dokumentere effekten af de nye tiltag. Forskningsindsatsen finansieres af Tryg Fonden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top