Omorganisering af hensyn til beboerne
-

Psykisk sårbare borgere er ekstra sårbare over for forandringer. Derfor har jeg også stor forståelse for Lene Philip Hansen og Hanne Coldings bekymring i sidste uge i forbindelse med omorganiseringen af personalet i bofællesskabet for borgere med støttebehov på Buddinge Hovedgade.
Når vi ind imellem er nødsaget til at ændre på dagligdagen i et botilbud, forsøger vi altid at finde de mest hensigtsmæssige løsninger sammen med brugere og pårørende inden for de økonomiske rammer, som er til rådighed.
For at få bevilget en plads i et bofællesskab uden døgndækning, som der her er tale om, skal borgere i henhold Gladsaxes kvalitetstandarder i 2017 have et støttebehov på 6-8 timer om ugen.
Støtten omfatter både støtte til fælles aktiviteter i botilbuddet og individuel støtte. I bofællesskabet på Buddinge Hovedgade bor der 7 beboere .
Tildelingen af støttetimer sker efter en individuel, konkret vurdering af den enkelte borgers støttebehov. Derfor er der her samlet tildelt 55,5 timer om ugen til støtte til beboerne. Det gør det muligt, at der er medarbejdere til rådighed i bofællesskabet hver dag i tidsrummet fra kl. 8-15.30 og en aften om ugen, hvor der f.eks. kan arrangeres fællesspisning.
Der er ikke personale i weekender og på helligdage. Tidligere er opgaverne blevet løst af 2 medarbejdere. Men da det har vist sig at være for sårbart i forbindelse med ferie og sygdom, er det planen, at opgaverne fremover skal deles mellem 3 medarbejdere. For at sikre så stor tryghed som muligt for beboerne, vil beboerne fortsat blive inddraget via brugerrådet i planlægningen af fælles aktiviteter og den individuelle støtte. Og jeg håber, at det vil skabe så gode og trykke forhold for beboerne som muligt.

Ebbe Holm
Social- og Handicapchef

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top