- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Politisk håndgranat på håndværkermøde

Gladsaxe Håndværkerforenings lukkede vælgermøde for foreningens medlemmer kørte i ren fordragelighed. Med det afgående byrådsmedlem Ebbe Skovsgaard (V) som ordstyrer over for repræsentanterne for syv politiske partier.

Indledningsvist gav politikerne deres bud på, hvordan udbudspolitikken over for kommunens små og mellemstore virksomheder kunne forbedres. Der var bred enighed – mellem panel og spørgende medlemmer – om, at kommunikationen og dialogen kan løftes til et højere niveau.

Men fem minutter i lukketid kom der så det totalt uventede spørgsmål fra Jørgen Franck – også kendt som formand for VB 1968. Som en håndgranat landede spørgsmålet blandt paneldeltagerne.

– Jeg vil gerne spørge paneldeltagerne, hvad der sker med VUVA? Tilsyneladende er aktiviteterne nedlagt. Hvad kommer i stedet?
Torben Madsen fra Enhedslisten havde den utaknemmelige opgave at starte: – Jeg bliver desværre nødt til at spørge: Hvad er VUVA?

Forklaringen kom – formentlig til flere af de efterfølgende paneldeltageres store held: Det er Virksomhedsnetværket for Unges Vej ind i Arbejdslivet. VUVA modtog Gladsaxe Erhvervspris sidste år. Politikerne dansede rundt om den varme håndgranat. Lars Abel (C) sagde: – Jeg har hørt, at der er usikkerhed om VUVA.

Herefter sendte Abel serven videre til borgmester Trine Græse (A): – Men det ved Trine måske mere om?!
Der fremkom ingen endelig konklusion, men det lå mellem linjerne, at aktivitetsniveauet er på et lavpunkt blot ét år efter, at VUVA blev hyldet – og der var ellers trangt på podiet, da prisoverrækkelsen fandt sted.

Stærkt medvirkende til det lave aktivitetsniveau er den kendsgerning, at tovholderen Adam Knox Martin har fået nyt job og ikke længere er ansat i kommunen. Endvidere har foreningens tidligere formand Niels Nebeling af personlige årsager valgt at stoppe.

Det forlyder, ar VUVA snarest igen vil synliggøre sig til gavn for at få unge ind i arbejdslivet i Gladsaxes virksomheder.