Politistation som ungecentral
Politistation-03-40-17.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I øjeblikket har kommunen faktisk overskud på ejendommene, fordi de små, lave bygninger er lejet ud til staten. Foto: Kaj Bonne.
Mange anvendelsesmuligheder mens der udarbejdes en helhedsplan

Kommunen har købt politistationen på Fremtidsvej. Formentlig med det formål at indrette et sundhedshus.

Det projekt vil tage tid at få stablet på benene, og så er det formålstjenligt at bruge lokalerne indtil byggeriet kan gå i gang.. Det sker sandsynligvis først i 2020
Aftalen om overtagelse af ejendommen forventes at falde endeligt på plads primo 2018.

Aktiviteterne vil i udgangspunktet skulle kunne indplaceres inden for bygningens eksisterende rammer, men der skal bl.a. etableres sikkert IT-netværk samt gennemføres en række supplerende brand- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger inden bygningen kan tages i brug.
Forventningen er, at aktiviteterne kan påbegyndes i løbet af 1. kvartal 2018.

Engangsudgifter ved overtagelse inklusiv. undersøgelse/forberedelse af ejendom til midlertidig brug finansieres af afsat bevilling på 1.500.000 kr., godkendt i Økonomiudvalget 7. november med henblik på endelig godkendelse i Byrådet 29. november
Der arbejdes på at indplacere følgende aktiviteter midlertidigt i bygningen:

1. Ungecentralen – etablering af Ungecafé (stueplan + kælder og areal på terræn):
Ungecaféen skal dække behovet for Gladsaxe og Vadgård skoledistrikt på samme vis som UC Centralen i Telefonfabrikken, når den er etableret.
Ungecaféen skal erstatte de nuværende faciliteter på Club 222, som bliver væsentligt reduceret som følge af etableringen af letbanen. Der er derfor medregnet arealbehov til idrætsfaciliteter udendørs og under tag.
Udover arealbehov for Ungecafé er indregnet plads til administration svarende til de nuværende faciliteter på Grønnegården, som nedlægges ved en flytning til Fremtidsvej.
Det samlede arealbehov svarer til den nuværende stueetage samt udearealet nord for bygningen og en del af den nuværende parkeringskælder.

2. Studiehotel/specialepladser (1. sal):
Mange unge på videregående uddannelser bor ofte på kollegieværelser eller i mindre lejligheder, hvor det kan være vanskeligt at samle sin studiegruppe. Samtidigt har uddannelsesinstitutionerne et begrænset antal grupperum, og de færreste har rum, hvor de studerende kan råde over lokalet i en længere periode.

3. Forsøg med midlertidig udlån af lokaler til borgere – ”Åbent borgerkald” (2. sal):
Åbne kreative værksteder, hvor borgere kan komme og lave kreative projekter med maling, kunst, syning mm. Atelier og arbejdende værksteder, hvor lokale kunstnere og kunsthåndværkere kan arbejde og udstille, og evt. sælge kunst og kunsthåndværk. Kunstnere kan lave workshops for interesserede.
Bevægesale, til yoga, dans og bevægelse, hvor man kan booke sig ind til kortere forløb
Gamercafe, hvor unge med interesse for spil og spiludvikling kan mødes, evt. i samarbejde med den nyetablerede forening Coding Pirates
Iværksætterhus, midlertidige kontorpladser, kontorhotel, enkeltmandsvirksomheder indenfor kreative erhverv kan leje sig ind i opstartsfase
Mødelokaler, hvor iværksættere, lokale initiativtagere, foreninger og andre kan booke lokaler til enkeltstående små møder og aktiviteter.
Økonomi og organisering omkring ovenstående åbne borgeraktiviteter er fortsat uafklaret, men aktiviteterne forsøges indpasset på 2. sal, hvis organisering og finansiering falder på plads.

4. Kunsthotel (3. sal):
I Gladsaxe Kommunes vækststrategi ønskes det at understøtte lokale iværksættere. Ideen om et Kunsthotel er initieret af en lokal iværksætter, der med Kunsthotel ønsker at starte en klub for små kreative erhverv (primært enkeltmandsvirksomheder), fx grafikere, forfattere, tegnere, små PR bureauer, kunstnere o.l.
Økonomi og organisering omkring et kunsthotel er fortsat uafklaret, men aktiviteterne forsøges indpasset på 3. sal, hvis organisering og finansiering falder på plads.

5. Eksterne erhvervsvirksomheder / alternativt udlån af faciliteter (kontor/møderum) til letbaneprojektet (4 sal):
Kommunen (Erhvervs- og Vækstenheden) modtager løbende henvendelser fra eksterne erhvervsvirksomheder, der ønsker at forhøre sig om mulighederne for at leje sig ind i kommunale lokaler/dele-lejemål i kortere perioder.
Der pågår herudover dialog med Hovedstadens Letbane og Novafos om brug af arealer i og omkring Fremtidsvej 1 ifm. de kommende letbanerelaterede anlægsprojekter omkring Buddinge Station.

6. Kantine/forsamlingslokale (inkl. produktionskøkken) /Mødefaciliteter/Kursusfaciliteter/Formidling/Work-shops m.m. (5. sal):

Der arbejdes p.t. med løsningsforslag til midlertidig drift/udlejning af kantine/”anretter-køkken” mod betjening af husets øvrige midlertidige brugere.
Den øverste etage er ligeledes velegnet til midlertidig indretning til kommunale møde- og kursusfaciliteter, for aftenskoler, foreninger m.fl.
5. sal tænkes ligeledes udlånt til mødefaciliteter i forbindelse med ombygning af Boliv på Kellersvej i perioden fra april 2018 til marts 2019.
Økonomi og organisering omkring disse forskellige kantine- og mødefaciliteter er fortsat uafklaret, men aktiviteterne forsøges indplaceret på 5. sal, hvis organisering og finansiering falder på plads.
Forvaltningen vil følge aktiviteterne løbende m.h.p. på at vurdere, om og hvordan de i givet fald skal videreføres, når ombygningen påbegyndes, således at de respektive fagudvalg kan tage stilling til dette, herunder finansieringen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top