- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Ingen grund til bekymring for vand fra Bagsværd Vandværk

Der er på det seneste rejst tvivl om kvaliteten af drikkevandet fra Bagsværd Vandværk. Derfor vil jeg gerne understrege, at drikkevandet fra Bagsværd Vandværk lever op til alle sundhedskrav til drikkevand og at der derfor ikke er grund til bekymring for kvaliteten.
Det er en generel udfordring for tætte bykommuner som Gladsaxe, hvor der mange steder tidligere har været industri, at grundvandet kan indeholde uønskede stoffer.
Miljøstyrelsen har fastsat meget skrappe kvalitetskriterier for, hvad koncentrationen af uønskede stoffer må være i drikkevandet, da man ønsker at undgå risiko for gener ved at drikke vandet.

På Bagsværd Vandværk er der målt rester af chlorerede stoffer i nogle af vandværkets boringer. For at sikre, at drikkevandet lever op til Miljøstyrelsens kvalitetskrav, har Novafos valgt at rense grundvandet med kulfiltre, inden det ledes ud som drikkevand til forbrugerne.

For at holde øje med, hvornår kulfilteret skal skiftes, bliver der løbende taget prøver af det færdige drikkevand fra vandværket. Novafos skal udskifte kulfilteret allerede når koncentrationen er 50 procent under Miljøstyrelsens grænseværdi, og allerede når koncentrationen er 25 procent af grænseværdien, starter planlægningen med at udskifte kulfilterene og der tages vandprøver oftere for bedre at kunne følge drikkevandets kvalitet.

Der er derfor absolut ingen grund til bekymring, når du drikker vand fra Bagsværd Vandværk. Tværtimod sikrer den øgede overvågning, at drikkekvaliteten netop her overholder de kvalitetskrav, som Miljøstyrelsen stiller til rent drikkevand.

Pia Vendelholt Christensen
Miljøchef i
Gladsaxe Kommune