- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Byrådsmedlemmer bør bevares i skolebestyrelser

Det er kommet os for øre, at konstitueringspartierne ønsker at afskaffe byrådsmedlemmers deltagelse i skolebestyrelsesmøder fra næste år af, med påstand om en optimering (jfr konstituering 2017) Hvornår har en besparelse / afskaffelse nogen sinde været en optimering?

Vi i skolebestyrelsen på Gladsaxe Skole, har været meget tilfredse med ”vores” byrådsmedlem (Pia Skou), som har deltaget aktivt i mange af vores møder.
Med aktivt mener jeg, at vi har fået informationer fra forvaltning/kommune, som måske ikke havde været lette at finde selv. Vi har følt et direkte bindeled til en til tider bureaukratisk institution (kommunen) og vi har følt vores problemstillinger afvejet, hørt og fulgt op på.

Vi vil gerne understrege, at det for vores skolebestyrelse har gjort en stor forskel – og vi ser dette som en klar forringelse -da det gør vores vej til proces og samarbejde endnu længere.

Vi vil gerne opfordre alle politikere til at nøje overveje hvad det er de indstiller til, da man i en skolebestyrelse f.eks ikke har lyst til at ”kede” hele skolerådet med små, egne udfordringer og med et byrådsmedlem på sidelinjen kan disse ”småting” hurtigt klares / afklares.

På vegne af Skolebestyrelsen på Gladsaxe Skole
Mette Holm-Hansen / Formand