Her skal ligge 15 rækkehuse
Søborg-Torv-02-49-17.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Boligselskabet DAB vil opføre 15 rækkehuse på denne grund, der har ligget hen som en brandtomt siden det gik galt. Men der skal en ny lokalplan til. Foto: Kaj Bonne.
Boligselskab søger om tilladelse til at bygge hvor danseskole lå

Der er efterhånden gået to år siden restaurant Black & Red Kitchen Cafe på Søborg Torv brændte ned. Det lykkedes aldrig at finde brandårsagen.
Siden har det hele bare ligget meget lidt klædeligt hen.

Men nu sker der noget. På økonomiudvalgets møde i dag tirsdag skal man se på en ansøgning fra boligselskabet DAB, der vil opføre 15 rækkehuse på grunden, hvor AL-Dans holdt til og hvor Club 69 lå i gamle dage.
Økonomiudvalget skal tage stilling til igangsætning af en lokalplan for en almen rækkehusbebyggelse ved Høje Søborg II, herunder afgrænsning af lokalplanområdet. Principbeslutning omkring støtte til de almene boliger vil ske i en sideløbende sag.

DAB har fremsendt et skitseprojekt for 15 nye almene rækkehuse på ca. 110 m². Rækkehusene ønskes placeret på arealet, hvor den nedbrændte danseskole lå, samt delvist på den bagvedliggende parkeringsplads.
By- og Miljøforvaltningen vurderer, at den nye bebyggelse vil kræve en ny lokalplan.

Lejligheder i restauranten
Skitseprojektet omfatter også en omdannelse af den tidligere restaurant i den bevaringsværdige bygning ud mod Søborg Torv, matr.nr. 24c, der også brændte. Restauranten ønskes omdannet til 2 tilgængelighedslejligheder på henholdsvis 73 m² og 90 m². Omdannelsen af restauranten til lejligheder vil blive håndteret i en byggesag under hensyntagen til, at den eksisterende bygning er bevaringsværdig.
For at kunne etablere det fremsendte skitseprojekt for de nye almene rækkehuse vil det kræve, at bebyggelsesprocenten hæves til 130 % i et nyt kommuneplantillæg for området.

Den eksisterende parkeringsplads er præget af hærværk og fremstår generelt så utryg, at den kun delvist tages i brug. Det er derfor oplagt, at der arbejdes med en omstrukturering af området, så der skabes større tryghed ved parkeringspladserne samtidig med, at parkeringspladsen udvides, så den kan rumme parkeringsbehovet til de nye boliger. Større tryghed vil kræve, at parkeringspladserne placeres, så der er flere øjne på området, ligesom det kræver en god jævn belysning af området.

Området er beliggende i et af kommunens klimaområder, hvor håndtering af regnvand er i fokus. Området er umiddelbart ikke egnet til nedsivning. Lokalplanen vil derfor stille krav til, at regnvand forsinkes på egen grund evt. som et samlet forsinkelsesbassin, der integreres i udearealerne.

By- og Miljøforvaltningen indstiller,
1. at der udarbejdes et forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 samt forslag til lokalplan 254 for Høje Søborg II med områdeafgrænsning, som vist på bilag 1.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top