Hyppigere skift af kulfiltre kan sikre rent vand fra Bagsværd Vandværk
-

Der er spor af klorerede kemiske stoffer i drikkevandet fra Bagsværd Vandværk. Koncentrationerne er et godt stykke under grænseværdien, men sundhedsskadelige stoffer bør slet ikke være i drikkevandet! Alligevel vil det være helt urimeligt at lukke det nybyggede Bagsværd Vandværk, der har kostet 40 mio. kr., sådan som Torben Sønnichsen foreslår.

Bagsværd Vandværk er udstyret med kulfiltre, netop fordi grundvandet i området er forurenet. Derfor foreslog Enhedslisten i miljøudvalget i oktober 2016, ”At Gladsaxe Kommune fastsætter et servicemål om, at der ikke må kunne måles klorerede forbindelser i det drikkevand, der kommer fra vandværket, også selvom dette vil medføre øgede udgifter til hyppigere skift af kulfiltrene”.
Forslaget blev desværre nedstemt. Det ville koste 0.5 mio. kr. ekstra om året, en prisstigning på ca. 20 øre pr. m3 (0,4%).

Vandselskabet Nordvand/Novafos kan godt selv beslutte at skifte filtrene oftere. Men hvis det ikke er et krav fra kommunen, må ekstraudgiften ifølge lovgivningen ikke opkræves på vandprisen, men skal finansieresved besparelser på andre vigtige opgaver i vandforsyningen.

Det er helt uholdbart, og derfor bør Gladsaxe Kommune beslutte det højere servicemål.

Enhedslisten var modstandere af at tillade kulfiltrering af drikkevandet på Bagsværd Vandværk. Vi frygter, at indførelse af kulfiltre kan føre til, at der med tiden slækkes på indsatsen for at beskytte grundvandet mod forurening. Men når der nu ER etableret kulfiltrering, så bør det i hvert fald udnyttes til at levere drikkevand uden uønskede kemiske stoffer. Det er værd at betale lidt ekstra for, synes vi.

Trine Henriksen,
Enhedslisten

3 kommentarer om “Hyppigere skift af kulfiltre kan sikre rent vand fra Bagsværd Vandværk”

  1. Det er en syg tanke at bygge et vandværk baseret på industriforurenet grundvand. Hvordan kunne Borgmesteren og Miljødirektøren få denne syge ide, og så ved at bryde en mangeårig tradition for at vi kun skal drikke grundvand der ikke skal gennem menneskeskabte filtre, der nemt kan svigte. Hvorfor skete beslutningen om dette vandværk ikke i bestyrelsen i Nordvand, hvor vi er en del med relevante uddannelser og med bestyrelseserfaring i vandforsyningsselskaber. Det er byrådet og miljøudvalget og miljøforvaltningen der har et forklaringsproblem. Vi må forvente at miljømyndigheden ændrer sit krav om udskiftning af kul hvert andet år til udskiftning af kul hver 6. måned, så vi for syn for sagen, at de klorerede kræftfremkaldende kemikalier ikke længere kan måles i vort drikkevand. Der er ingen grund til at vi skal risikere vort helbred og end ikke bliver oplyst om denne fadæse, når folk drikker flere liter vand om dagen fordi de tror at det er helsebringende.

  2. OG SÅ ER DET NETOP MEDDELT FRA NOVAFOS AT VALGET SKAL GÅ OM FORDI DET VAR SÅ UMULIGT AT AFGIVE SIN STEMME IKKE MINDST FOR FOLK DER BOR I LEJLIGHEDER. VED OMVALGET SKAL MAN BRUGE NEM-ID OG SÅ MÅ MAN LAVE REGLER DEM DER IKKE HAR NEM-ID. DET ER ÆRGERLIGT AT VI KANDIDATER SKAL BRUGE SÅ MANGE RESSOURCER OG KRUDT PÅ ET VALG SOM NOVAFOS INGEN KOMPETENCER HAVDE TIL AT GENNEMFØRE. DET ER ÆRGERLIGT AT BYRÅDET IKKE HAR INDSET AT VALGHANDLINGER LIGGER BEDRE FOR KOMMUNEN, DER NEMT KUNNE HAVE AFHOLDT VALGET OG GENNEMFØRT EN ORDENTLIG VALGKAMP F.EKS SAMMEN MED KOMMUNEVALGET SOM DERES BIDRAG TIL EN ORDENTLIG DEMOKRATISK PROCES.
    MAN MÅ BARE INDSE AT DER ER DEMOKRATISK UNDERSKUD I FORSYNINGSSEKTOREN, BEVIDST ELLER UBEVIDST. NU HAR VI NOGLE MÅNEDER TIL EN OFFENTLIG DEBAT OM HVILKE FORVENTNINGER VI VANDFORBRUGERE HAR TIL NOVAFOS. HUSEJERE SOM HUSLEJERE NU KOMMER DER EN NY VALGKAMP.

  3. Winnie Kirsmeier siger:

    Jeg har, som lejer og som aftager af vand fra Novafos, stemt ved valget til bestyrelsen. Det var imidlertid lidt af et tilfælde, at jeg blev opmærksom på min rettighed til at deltage i valget. Man har åbenbart tidligere gået stille med dørene. Nu erfarer jeg at valget skal gå om. Jeg håber at der bliver mere opmærksomhed og information om mulighederne for at deltage og om tidspunktet. Iøvrigt tak til Torben Sønnichsen og Trine Henriksen for at kæmpe for renere drikkevand, som åbenbart kan opnås ved en omkostning på 0,5 mio kr om året.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top