- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Hyppigere skift af kulfiltre kan sikre rent vand fra Bagsværd Vandværk

Der er spor af klorerede kemiske stoffer i drikkevandet fra Bagsværd Vandværk. Koncentrationerne er et godt stykke under grænseværdien, men sundhedsskadelige stoffer bør slet ikke være i drikkevandet! Alligevel vil det være helt urimeligt at lukke det nybyggede Bagsværd Vandværk, der har kostet 40 mio. kr., sådan som Torben Sønnichsen foreslår.

Bagsværd Vandværk er udstyret med kulfiltre, netop fordi grundvandet i området er forurenet. Derfor foreslog Enhedslisten i miljøudvalget i oktober 2016, ”At Gladsaxe Kommune fastsætter et servicemål om, at der ikke må kunne måles klorerede forbindelser i det drikkevand, der kommer fra vandværket, også selvom dette vil medføre øgede udgifter til hyppigere skift af kulfiltrene”.
Forslaget blev desværre nedstemt. Det ville koste 0.5 mio. kr. ekstra om året, en prisstigning på ca. 20 øre pr. m3 (0,4%).

Vandselskabet Nordvand/Novafos kan godt selv beslutte at skifte filtrene oftere. Men hvis det ikke er et krav fra kommunen, må ekstraudgiften ifølge lovgivningen ikke opkræves på vandprisen, men skal finansieresved besparelser på andre vigtige opgaver i vandforsyningen.

Det er helt uholdbart, og derfor bør Gladsaxe Kommune beslutte det højere servicemål.

Enhedslisten var modstandere af at tillade kulfiltrering af drikkevandet på Bagsværd Vandværk. Vi frygter, at indførelse af kulfiltre kan føre til, at der med tiden slækkes på indsatsen for at beskytte grundvandet mod forurening. Men når der nu ER etableret kulfiltrering, så bør det i hvert fald udnyttes til at levere drikkevand uden uønskede kemiske stoffer. Det er værd at betale lidt ekstra for, synes vi.

Trine Henriksen,
Enhedslisten