Slut med kolde stuer
Vestforbrændingen kan yde bedre service i forbindelse med reparationer

Et hul på en fjernvarmeledning på Krogshøjvej i Bagsværd kunne have medført koldt vand i hanen og i radiatorerne for mange af Vestforbrændings kunder i Gladsaxe, Bagsværd og Lyngby. Men ny teknik hentet fra gas- og olieindustrien sikrer fuld forsyning, mens reparationen står på.

Det er første gang i Danmark at teknikken, hvor fjernvarmevandet ledes uden om reparationsområdet i en midlertidig ledning, bruges i forbindelse med fjernvarme. Normalt er det nødvendigt at lukke for varmeforsyningen i ca. to døgn i forbindelse med et arbejde af denne type. Midt i vinterkulden kan det skabe problemer med at få nok varme frem til fjernvarmekunderne, selv når Vestforbrænding har startet reserveforsyningen op, og opstillet mobile kedler.

– Vi går langt for at sikre forsyningen til vores kunder, men det kan være tæt på umuligt, hvis man skal reparere en hovedledning midt om vinteren. Med den nye teknik kan vi opretholde fuld drift, mens vi reparerer ledningen. Samtidig undgår vi at starte reserveanlæg og mobilekedler op, som normalt kører på gas eller olie. Det betyder, at der også er en miljøgevinst, fordi vi kan fortsætte med at sende grøn, CO2-neutral fjernvarme ud til borgerne, siger produktionschef Martin Christensen fra Vestforbrænding.

Helst om sommeren
Hvis det overhovedet er muligt, bliver reparationer på hovedledningen planlagt til sommerperioden, hvor varmebehovet ikke er nær så stort. Men det aktuelle brud ved Krogshøjvej er så stort, at det ikke er muligt at vente indtil sommervarmen vender tilbage. Vestforbrænding skønner, at der strømmer ca. 20 m3 vand ud i døgnet, hvilket potentielt kan skabe problemer for veje og bygninger i området, hvis det får lov til at stå på for længe.

Reparationen af fjernvarmerøret kan give udfordringer for trafikken på Krogshøjvej. Der vil kun være en vejbane ledig, og det kan være en fordel at køre ad alternative ruter, hvis det er muligt. Vestforbrænding påbegynder vedarbejdet på Krogshøjvej i starten af december og forventer, at det er færdigt i midten af januar 2018.


Ekstra fakta:
• Midlertidig omlægningen af ledninger sker henholdsvis den 14. og den 18. december. De føres gennem luften over indkørslen til Novos p-kælder
• Projektet udføres af Esbjerg Marine Service
• I stedet for at reparere den beskadige fjernvarmeledning, lægges der en ny ledning, som føres ud i vejen. Den nuværende ledning ligger nemlig i fem meters dybde og er vanskelig at komme til, fordi man ellers vil spærre for tilkørslen til Novo Nordisk parkering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top