Banen er kridtet op
Byrødderne er sat ind i arbejdet og udvalgsposterne er fordelt

Mange af medlemmerne i byrådet er nyvalgte, og det er sin egen sag at komme ind i den politiske verden og vide ,hvordan der skal navigeres.

Derfor har der i udvalgene været holdt orienterende møder, hvor personale fra de forskellige forvaltninger har forsøgt at kridte banen op, når der gælder spillereglerne.
Der er også valgt formænd i de forskellige udvalg, og her har borgmesterpartiet Socialdemokraterne holdt godt fast i de poster, som de havde i forvejen.

Psykiatri- og Handicapudvalget
Kristine Henriksen fra Socialdemokratiet er formand.
Udvalget omfatter kommunens opgaver for voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps samt psykisk syge, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, sundhed og frivilligt socialt arbejde.

Sundheds- og Rehabiliterings-udvalget
Her er nyvalgte Dorthe Wichmand Müller fra SF valgt som formand.
Området omfatter kommunens opgaver indenfor den vedtagne sundhedspolitik, herunder forebyggelse. Udvalget har også ansvaret for træning og pleje til Gladsaxe Kommunes borgere, herunder driften af kommunens seniorcentre, genoptræningscentret og ældrevenlige boliger samt udgifter til hjælpemidler.

Trafik- og Teknikudvalget
Ole Skrald Rasmussen fra Socialdemokratiet fortsætter på posten.
Trafik- og Teknikudvalget varetager vejvedligeholdelse, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, vedligeholdelse af offentlige parker og grønne arealer, genbrugsstationen, byggesagsbehandling, skadedyrsbekæmpelse samt digitale kort på Gladsaxes hjemmeside.

Miljøudvalget
Tom Vang Knudsen fra Socialdemokratiet.
Miljøudvalget er ansvarlig for de områder, der omfatter natur, miljø, vandløb, vandforsyning, spildevand, renovation og fjernvarme.
Kommunen fungerer som myndighed på de pågældende områder, mens Novafos står for drifts- og anlægsopgaverne på vandforsynings- og spildevandsområdet. Desuden udføres vedligeholdelsesarbejde på fjernvarmenettet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Michael Dorph Jensen fra Enhedslisten er nyvalgt og har overtaget formandsposten
Udvalget omfatter aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension, integration af flygtninge og indvandrere samt visse sociale udgifter.

Børne- og Undervisnings-udvalget
Claus Wachmann fra Det radikale Venstre fortsætter på posten.
Børne- og Undervisningsudvalget er ansvarlig for undervisning af børn og unge, skolefritidsordninger, dagtilbud, dagpleje og klubber, udsatte børn og unge samt specialtilbud til børn og unge.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
Katrine Skov fra Socialdemokratiet. Området omfatter Gladsaxe Bibliotekerne, Bibliografen, Musik- og Billedskolen, Telefonfabrikken samt en række andre kulturtilbud inden for billedkunst og teater. Udvalget har også ansvaret for idrætsanlæg, øvrige fritidsbygninger samt tilskud til foreninger og aftenskoler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top