Det bør laves om
torv.jpg
Åbent brev til byrådet

Anerkendelsesværdigt, at opgradering af Søborg Torv overvejes. Rigtig mange penge at bruge på en plads, der fungerer hensigtsmæssigt. Anlægsbudgettet for p-pladser må veje tungt. Mængden af overfladevand øges. Det er i modstrid med kommunens bestræbelser.

Forvaltningen har foreslået og det politiske udvalg har besluttet, at p-pladserne ved Søborg Torv 10-12 ændres ved at dreje p-pladserne 90 grader med 4 pladser mindre, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
Om morgenen er der intensiv trafik ved aflevering af børn i institutionen og samtidig trafik til og fra Sundhedshuset i nr. 12.

Pladsen gøres meget bred med deraf følgende øgede omkostninger til belægninger og overfladevand. Spildareal der reducerer det rekreative areal.
Adskillelsen til fortovet langs sundhedshuset er betænkelig. Der er megen gående og cyklende trafik til både sundhedshus og børneinstitution. Den viste ”korttidsparkering” langs fortovskanten vil indebære, at der er bekymrende blanding mellem kørende og gående trafik.

Nyttehaver, placering af p-pladser og en scene giver det uhensigtsmæssige pladsmæssige reduktioner i det udendørs friareal.

Placering af ny legeplads på hjørnet af Søborg Parkallé og Søborg Hovedgade ligger nær et i farligt vejkryds, langt fra børneinstitutionen.

Det foreslås, at legeplads og scene bytter plads. Scenen placeres i et område, hvor der er bedre udenomsplads. Terrænet falder, hvilket betyder, at flere tilskuere vil kunne få bedre udsyn til scenen.
Placering af legeplads op mod sundhedshuset vil behov for kreativ og god plads udenfor børneinstitutionen blive opfyldt.
Byrådet anmodes om ”at vende skråen” i stedet for p-pladsen.


Bruno L. Jeppsson
Søborg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top