Fire år mere til veteranrådet
Tværkommunalt veteranråd klar med definition af hvad en veteran er

For to år siden gik Gladsaxe, Herlev og Ballerup kommuner sammen om at etablere Danmarks første veteranråd. Siden er også Furesø og Lyngby-Taarbæk gået ind i rådet.

I rådet har de kommunale medlemmer drøftet veteranproblematikker og muligheder med medlemmer fra frivilligcentre- og råd og fra veteranorganisationen Vetho. På baggrund af de gode erfaringer fra prøveperioden er det derfor besluttet at give veteranrådet en periode mere på fire år.

Bedre vidensdeling på tværsPrøveperioden viste, at det giver god mening at arbejde på tværs af kommunegrænserne, idet der bor et begrænset antal veteraner i hver kommune. Med et tværkommunalt råd kan der sikres bedre vidensdeling om veteraners behov og vilkår.

Veteranrådet har i den første periode blandt andet fokuseret på at få viden om, hvad de enkelte kommuner har af tilbud til veteraner og deres pårørende, samt komme med input til, hvordan kommunerne kan målrette deres tilbud.

Udvidet veteranbegreb
I Gladsaxe kommune har det blandt andet ført til, at der er oprettet en hjemmeside for veteraner og deres pårørende, gladsaxe.dk/veteran, hvor de kan finde oplysninger om hjælpe- og støttemuligheder.

I den nye fireårige periode skal rådets sammensætning afspejle, at den nationale veteranpolitik fra september 2016 definerer en veteran som en person, der på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, regeringen eller en minister har været udsendt i mindst én international mission. Det betyder, at veteraner ikke kun skal findes i forsvaret, men blandt mange flere grene af det danske totalforsvar samt humanitære indsatser. Derfor inviteres der i den nye periode medlemmer ind fra andre civilsamfundsorganisationer som for eksempel politi og læger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top