Personale i privat tøj skaber
Uniformer kan skabe utryghed blandt beboerne på seniorcentrene. Ved at personalet skifter til mere dagligdagstøj øges trygheden

Egentlig er det både fornuftigt og meget forståeligt, at personalet på Gladsaxe Kommunes seniorcentre er iført uniformer. Men denne praksis gør kommunens seniorudvalget op med.
For at gøre livet bedre og mere trygt for seniorcentrenes beboere, er det nu opfattelsen, at personale i mere dagligdags eller privat tøj, vil få beboerne til at føle sig hjemme i et mere genkendeligt miljø, hvor de føler sig trygge.

– Oplevelsen på Seniorcenter Bakkegården er især, at personalets uniformer kan stå i vejen for en del af beboernes tryghed og oplevelse af et hjemligt miljø, idet nogle af beboerne reagerer negativt på uniformerne. Således er personalet i dag nødsaget til at fjerne uniformerne, inden de går ind til visse beboere for at yde omsorg og pleje, hedder det i oplægget fra Social- og Sundhedsforvaltningen til Seniorudvalgets møde i sidste uge.

Gradvis overgang
Seniorudvalget tilsluttede sig en gradvis overgang fra uniformer til dagligdags/privat tøj, så det er fuldført 30. september 2018.
Det vurderes, at uniformer kun i en vis udstrækning sikrer hygiejnen og forhindrer spredning af bakterier. Håndhygiejne og anvendelse af personlige værnemidler (som eksempelvis forklæde) ved personlig pleje har langt større betydning. Reglerne for anvendelse af personlige værnemidler og de hygiejniske retningslinjer vil således også blive håndhævet efter overgangen til dagligdags tøj. Ved overgang til dagligdags/privat tøj skal der ydes beklædningsgodtgørelse til personalet. Det vurderes dog at være omkostningsneutralt i forhold til de aktuelle udgifter til indkøb af uniformer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top