Posthus skal være supermarked
Posthus-02-03-18.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nu er der atter planer fremme om at få gang i etablering af et et supermarked, hvor det gamle posthus har stået ubrugt i adskillige år ved Søborg Torv. Foto: Kaj Bonne.
Ejendomsudvikler mener det vil gavne butikslivet ved Søborg Torv med en dagligvarebutik på op til 3.400 kvm

Posthuset over for Søborg Torv har ligget lukket hen i årevis efter at kunderne blev henvist til at bruge ekspeditionen i Kvickly ved Buddinge Station.
Men nu er der gang i initiativerne.

Økonomiudvalget ser på sagen på sit møde i dag.
I forbindelse med en ny detailhandelanalyse er det kommet frem, at KOM-Kbh fra Amager mener, at det vil være en god ide med en dagligvarebutik på op til 3.400 kvm på posthusgrunden.

Argumentet er, at en ekstra dagligvarebutik ved Søborg Torv vil bidrage positivt til en øget søgning af kunder med en tiltrængt afsmittende virkning på handelen i områdets øvrige butikker – herunder også butikkerne på den nordlige side af Søborg Torv. De butikker virker isolerede fra torvet uden en naturlig tilknytning.

Der har tidligere været en lignende ide fremme. her skulle der også være boliger oven på supermarkedet.

I Bagsværd er der ønske fra Bagsværd City om en dagligvarebutik på op til 5.000 kvm.
En ny detailhandelsanalyse for Gladsaxe Kommune viser på den ene side, at detailhandlen i kommunen har tabt styrke siden seneste analyse i 2014, og at butikkerne har væsentligt lavere omsætning, end kundegrundlaget berettiger til.

Analysen tegner et billede af en forstad, der er underforsynet med butikker og med generelt lidt slidte handelsstrøg. Analysen beskriver desuden, at detailhandlen er presset af både stigende e-handlen og i forhold til konkurrencesituationen i området.

Detailhandlen er udbygget markant i Hovedstadsområdet i de senere år, herunder også i Kgs. Lyngby, Herlev og Rødovre, som sammen med Københavns City og Fields er de væsentligste konkurrenter til detailhandlen i Gladsaxe. Samtidig viser analysen på den anden side, at der at der er stor købekraft i Gladsaxe Kommune, og at der i forhold til købekraften er en underforsyning med butikker. Der er således et potentiale for, at detailhandlen kan udvides, hvilket samtidig vil kunne medvirke til at opretholde den eksisterende detailhandel.

Den videre proces vil være, at By- og Miljøforvaltningen på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse og en eventuel spørgeskemaundersøgelser til borgerpanelet udarbejder et forslag til et tillæg til Kommuneplan 2017, der kan forelægges for Økonomiudvalget formentlig i april 2018, inden udsendelse i offentlig høring.

Centerstrukturen
Detailhandelsanalysen anbefaler at fastholde den nuværende centerstruktur, og ikke udlægge aflastningscentre i Gladsaxe Kommune, da et aflastningscenter vil kunne svække bymidterne. Desuden anbefaler Detailhandelsanalysen at have fokus på udvikling af lokalcentrene ved at arbejde hen imod dagligvarebutikker på 1200 m².

By- og Miljøforvaltningen foreslår, at den nuværende centerstruktur fastholdes og styrkes med de eksisterende bymidter, bydelscentre og lokalcentre. Dette kan bl.a. ske ved at have fokus på udvikling i bymidterne og på udvikling af lokalcentrene. Desuden kan det overvejes at arbejde hen imod dagligvarebutikker på 1200 m² de steder, hvor der fysisk er plads til større butikker. 1200 m2 er det maksimalt tilladte i lokalcentre i henhold til planloven.

Detailhandelsanalysen anbefaler at lukke slippet imellem de to bydelscentre på den nordlige side af Søborg Hovedgade. Vurderingen er, at netop det område, hvor der i dag ikke må etableres butikker, har potentiale til at blive et af de mest attraktive butiksområder i Gladsaxe Kommune. Der kan skabes et stærkt og velfungerende handelsmiljø på strækningen, og derfor bør det muliggøres at etablere butikker her.

By- og Miljøforvaltningens bemærkninger:
Anbefalinger fra tidligere detailhandelsanalyser har peget på, at Søborg Hovedgade har så langt et stræk, at det vil være vanskeligt at holde liv i et samlet handelsliv. Her har anbefalingerne været at fokusere på de to knudepunkter Søborg Hovedgade syd og Søborg Torv. Den nye detailhandelsanalyse lægger vægt på at understøtte butiksudviklingen på byens hovedstrøg, herunder ved at skabe sammenhæng mellem de to bydelscentre.

Borgerne skal spørges
By- og Miljøforvaltningen foreslår, at der igangsættes en spørgeskemaundersøgelse, der kan belyse borgernes kundeadfærd. By- og Miljøforvaltningen har udarbejdet forslag til spørgsmål som foreslås udsendt til kommunens borgerpanel.

Der arbejdes med forskønnelse af byrum på mange planer. En opgradering af Søborg Torv igangsættes i 2018, hvor bl.a. det grønne udtryk på torvet forstærkes, og opholds- og legemuligheder forbedres. I Budget 2018 er der afsat 1,0 mio. kr. til projektering af Søborg Hovedgade. I den forbindelse vil der blive set på, hvordan opholdskvaliteterne kan styrkes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top