Trafikhelvede venter
Søborg-Skole-03-02-18.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En del forældre vælger at tage turen til skolen på gåben, og så minimeres kaos ved skolen, når turen går via fodgængerfelterne. Foto: Kaj Bonne.
Renoveringen af Søborg Skole ser ud til at få alvorlige trafikale konsekvenser

Allerede nu ser et væld af forældre totalt bort fra færdselsreglerne, når de kommer om morgenen i deres biler for at sætte deres børn af på Wergelands Alle, så de kan komme ind på Søborg Skole.

Der parkeres hensynsløst i begge sider af vejen. Der er ingen grund til at lade sig distrahere af diverse trafiktavler, der fortæller, at det må man ikke.

Der parkeres på hjørnet af Wergelands Alle og Søborg Hovedgade, så der gang på gang skabes farlige trafikale situationer. Her gælder reglen om at parkere mindst 10 meter fra et gadehjørne åbenbart ikke.

Det er slemt ud nu, men når der fra politisk hold i løbet af året er gjort klar til i hvilket omfang Søborg Skole skal bygges om, så ligner det på forhånd det rene kaos.

For så skal diverse entreprenørmaskiner og lastbiler til at færdes på Wergelands Alle, hvor de lokale beboere i forvejen selv har svært ved at komme til.

Midt i december kom den længe ventede rapport om skoleforholdene i kommunen med henblik på diverse renoveringer Der er gennem årene sparet ca. 250 mio. kr. op.

Umiddelbart kunne man bruge alle pengene på Søborg Skole, men pengene skal deles ud, så andre problemer på andre skoler reduceres eller fjernes.

Der er lavet fem scenarier for Søborg Skole, og de skal drøftes politisk og sendes i høring, så borgerne også kan komme med deres ideer

Kapacitetsbehov og skolestruktur
I juni 2017 fik Børne- og Undervisningsudvalget beskrevet, at der er en befolkningstilvækst i kommunen, som forventes at betyde en stigning i antallet af skolesøgende børn (6-16-årige) med knap 800 de næste ti år. Det betyder, at der skal være kapacitet til ca. 625 børn mere på folkeskolerne i Gladsaxe, mens det forventes, at resten af børnene vælger privatskole. Forudsætningen for at dette holder er, at den nuværende privatskoleandel fastholdes. Kapaciteten på de nuværende skoler, medregnet udvidelsen af Enghavegård Skole med et ekstra spor, vil kunne rumme de ekstra børn.

Det øgede antal børn skyldes blandt andet en udvidelse af boligmassen i Gladsaxe. De nye boligbyggerier ligger primært i Skovbrynet Skoles og Grønnemose Skoles skoledistrikt. De to skoler har ledig kapacitet til at rumme de ekstra børn. Prognosen giver i sig selv ikke anledning til ændringer i den nuværende kapacitet.

Der er udarbejdet følgende tidsplan for projektet:.
19.12.2017 Børne- og Undervisningsudvalget:
Afrapportering af budgetnote / oversendelse af sag til nyt udvalg / Godkendelse af ramme for praksisforsøg inkl. økonomi / Fastlæggelse af ny dato for temadrøftelse / Godkendelse af tidsplan

27.02.2018 Børne- og Undervisningsudvalget:
Oversendt sag + høringsmateriale (pædagogiske pejlemærker, plan for udvikling af skolernes læringsmiljøer på kort, mellemlangt og langt sigt, herunder Søborg Skole)

19.03.2018 Høringsmøde med relevante interessenter

22.04.2018 Høringsfrist

22.05.2018 Børne- og Undervisningsudvalget:
Høringssvar og anbefaling af endelig plan

12.06.2018 Økonomiudvalget:
Høringssvar og anbefaling af endelig plan

20.06.2018 Byrådet:
Høringssvar og godkendelse af endelig plan

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top