Får skal have lam med i foldene
får.jpg
Det har været lidt af et tilløbsstykke, når fårene er blevet sat ud på arealerne ved Radiomarken. Foto: Kaj Bonne.
Projekt ved Radiomarken skal udvides for at få et bedre resultat

Trafik- og Teknikudvalget skal 19. februar beslutte, hvordan naturplejen ved afgræsning med får skal håndteres i Radiomarken i 2018.

Det indebærer blandt andet, at der skal træffes beslutning om, hvorvidt der i 2018 skal udsættes lam sammen med fårene. Derudover skal det besluttes, hvordan ønsker til fremtidig arealanvendelse af området skal håndteres.

Trafik- og Teknikudvalget træffer beslutning om plejen på kommunale arealer. Miljøudvalget varetager myndighedsforhold omkring projektet, men selvom der ikke kræves fornyet myndighedsbehandling i nærværende sag, skal Miljøudvalget høres, før Trafik- og Teknikudvalget træffer beslutning.

By- og Miljøforvaltningen etablerede i foråret 2016 to folde med udgangspunkt i den gældende plejeplan for Radiomarken. Foldene, som dækker et areal på cirka 7 ha, giver mulighed for, at der kan græsse 40 får med lam jævnfør dispensation til erhvervsmæssigt dyrehold på Radiomarken (Bilag 1).

Forvaltningen tegnede dengang en toårig kontrakt med en erfaren dyreholder med mulighed for forlængelse. Aftalen løber i perioden fra 15.04. 2016 til 01.11.2018. Dyreholder skal varetage det daglige tilsyn med dyrene samt tage sig af plejen af dyrene.

Formålet med indsatsen er at bevare det åbne landskab på en naturlig måde i stedet for at pleje det med maskiner. På denne måde sikres det åbne landskab til gavn for det naturlige plante- og dyreliv, og de rekreative muligheder bliver bedre.

Der blev i 2016 og 2017 sat henholdsvis 30 og 40 får uden lam på græs. Fårene har afgræsset overdrevet i sæsonen fra 15. april til 1. november.

Hundeejere imod ordningen
I forbindelse med, at fårene kom på græs i 2016, rettede foreningen Radiomarkens Venner henvendelse til By- og Miljøforvaltningen og Trafik- og Teknikudvalget. Henvendelsen handlede om antallet af får og dannelse af et fårelaug.

Trafik- og Teknikudvalget drøftede foreningens henvendelse på udvalgets møde 20.06.2016,, og besluttede, at kontrakten med dyreholder forsættes i den aftalte kontraktperiode på to år med en afgræsning med maksimalt 40 får.

Det blev samtidig besluttet, at ordningen med fårehold evalueres, inden kontrakten udløber 01.11.2018.

Foreningen har tidligere været og er fortsat modstandere af fårefoldene i Radiomarken, da de ønsker et område, hvor hunde kan være uden snor. Forvaltningen har været i dialog med foreningen og anbefaler, at deres ønske bliver behandlet i forbindelse med revision af plejeplanen for Radiomarken, hvilket forventes at ske i 2019.

Tilfredse borgere
Samlet set vurderer forvaltningen dog, at de fleste borgere har været glade for projektet. Dette fik forvaltningen bekræftet på Søens Dag 10.09.2017, hvor flere borgere gav udtryk for stor glæde over projektet, som har givet landskabet mere liv og højnet det æstetiske udtryk.

Forvaltningen har i de to første sæsoner holdt øje med, hvordan fårene afgræsser arealet, herunder hvor meget af den uønskede vegetation fårene fjerner, og hvilke andre effekter afgræsning med får giver.

By- og Miljøforvaltningen vurderer,
• at afgræsningen med får i de to folde har været tilfredsstillende,
• at der i begge folde godt kunne være flere får, så græsset blev bidt ordentligt i bund, hvilket kunne løses ved at sætte får med lam på i begge folde,
• at arealet er blevet mere tilgængeligt for brugerne, fordi græsset plejes hele sæsonen og ikke kun ved slåning én gang årligt,
• at de vilde dyr og planter trives bedre i området som følge af fårenes naturplejende effekt,
• at fårene er blevet en attraktion til glæde for både børn og voksne og
• at udsætning af lam vil højne attraktionsværdien samt øge og forbedre den naturplejende effekt.

Som nævnt besluttede Trafik- og Teknikudvalget 20.06.2016, at kontrakten med dyreholder fortsættes i den aftalte kontraktperiode med en afgræsning med maksimalt 40 får. Som et forsøg til sæsonen 2018 foreslår By- og Miljøforvaltningen, at der udsættes 40 får med lam, svarende til dispensationen til erhvervsmæssigt dyrehold. Dette vil give et bedre grundlag for at evaluere den samlede betydning af afgræsningen af Radiomarken, både i forhold til græsningstrykket og i forhold til attraktionsværdien.

Forsvarlig ordning
Det har været drøftet med dyreholderen, hvorvidt det er forsvarligt at sætte lam på græs, set i lyset af de udfordringer der har været i forbindelse med græsningsprojektet. Det være sig for eksempel fritløbende hunde, der jager fårene. Dyreholderen har været med fra start og kender de udfordringer, der er forbundet med at have dyr på området.

Dyreholderen vurderer på den baggrund, at det er forsvarligt at udsætte får med lam. Samtidig udsættes der ikke helt nyfødte lam, men derimod lam med en passende alder i forhold til den rekreative brug, der er på arealet.

By- og Miljøforvaltningen vil endvidere foretage en registrering af floraen på arealet for at undersøge, om afgræsningen har medført en mere artsrig flora.

Begge dele vil indgå i en samlet evaluering af ordningen, inden kontrakten med dyreholderen udløber 01.11.2018.

Sagen skal 19.02.2018 behandles af Trafik- og Teknikudvalget som skal tage stilling til, om dyreholderen kan udsætte i alt 40 får med lam, om ordningen med erhvervsmæssigt fårehold skal evalueres inden kontrakten udløber 01.11.2018, og om ønsker fra Radiomarkens Venner om et område til hunde skal behandles i forbindelse med den kommende revision af plejeplanen for Radiomarken.

Miljøudvalget skal drøfte sagen med henblik på eventuelle bemærkninger til Trafik- og Teknikudvalget.

1 kommentar om “Får skal have lam med i foldene”

  1. Jan Liljedahl siger:

    Nej tak til får og lam på radiomarken!

    Det giver ingen mening at ved tage et projekt som dette. Dyrerne kan ikke alene holde vigitationen nede, så kommunen er nødsaget til ryddet i indhegningerne. Som beboer op til radiomarken, er det klart en gene at man kan høre lågerne til indhegningerne lukker i med et stort brag og at man ikke kan færdes i de skønne områder uden man træder i ekskrementer fra dyrene. Hvorfor ikke bibeholde området som det var. Kommunen burde have fokus på at holde vegitationen nede omkring Bagsværd sø og ikke igangsætte projekter som ikke kan implementeres uden det skal være menskelig indgriben. Det er et fredet område….. lad det stå som det det var og nyd det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top