Kurven fortsætter opad
likviditet.jpg
I løbet af de kommende år vil kurven over den gennemsnitlige likviditet af gode grunde begynde at gå nedad, så pengene bruges til at forbedre f.eks. Søborg Skole og til at indrette et Sundhedshus. Foto: Illustration: Gladsaxe Kommune.
Kommunens gennemsnitslikviditet opgjort til 1.166 mio. kroner ved årsskiftet

Pengene triller ind i kommunekassen, men med meget store anlægsopgaver og renoveringen af forskellige skoler, kan de hurtigt få ben at gå på.

Økonomiudvalget bliver på sit møde tirsdag morgen (6.2.) orienteret om den gennemsnitlige likviditet, der er opgjort til 1.166 millioner kroner ved årsskiftet.

Illustrationen viser udviklingen i den gennemsnitlige likviditet set over de seneste 12 måneder.
Ved opgørelsen 30. september 2017 forventedes den gennemsnitlige likviditet at ville udgøre 1.131 mio. kroner ved udgangen af 2017.

Forskellen imellem den forventede gennemsnitlige likviditet ved opgørelsen pr. 30.09.2017 og den faktisk opgjorte gennemsnitlige likviditet pr. 31.12.2017 skyldes periodeforskydninger i visse anlægsprojekter.

Kommunens likvide beholdning er i budgetperioden 2017-2020 disponeret til finansieringen af blandt andet følgende anlægsprojekter: Etablering af gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler, køb og renovering af Fremtidsvej 1, udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, etablering af Gladsaxe Boulevard, strategisk byudvikling og investering i kernevelfærd, etablering af et sundhedshus, renovering af de midlertidig pladser på Træningscenter Gladsaxe, ombygning af rådhusets fløj 4 og 5, om- og nybygning af bosteder på Kellersvej, renovering af Gladsaxe Svømmehal, ny klub på Vadgård Skole og etablering af spillested.

Hertil kommer flere andre mindre ombygningsprojekter. Derudover er der afsat penge til vedligeholdelse af kommunens ejendomme og infrastruktur.

Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre den bedst mulige formueforvaltning. Gladsaxe Kommunes overskydende likviditet er placeret i danske obligationer, men med beslutningen om, at arbejde videre med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab vil der på sigt også kunne investeres i aktier.

Bemærkninger til opgørelsen
Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år.
Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter modregnes i likviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

1 kommentar om “Kurven fortsætter opad”

  1. Hvordan ser udviklingen i Kommunens gæld ud?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top