- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Over 300 til generalforsamling

Efter medlemmernes fremmøde at dømme, nyder Jazzen i Gladsaxe stor anseelse og bred folkelig opbakning. Det blev tydeligt dokumenteret i fredags, hvor Gladsaxe Jazzklub holdt sin årlige generalforsamling. Over 300 medlemmer deltog i det fem timer lange arrangement på Mørkhøj Skole.

Under sin beretning, kom bestyrelsens formand, Ole Kjær, bl.a. ind på: ”At med klubbens talstærke medlemsskare, der flittigt møder frem til koncerterne og de særlige events, vil bestyrelsen fortsat kunne fastholde det høje musikalske niveau – og samtidig bevare det lave kontingent”.

Formanden uddybede især det tværgående samarbejdes betydning med nogle af kommunens kulturinstitutioner. Her indtager både Kulturhus Telefonfabrikken og Bibliografen en særlig vægtig plads. Betydningsfuldt er det ikke mindst, at Gladsaxe Kommune og Statens Kunstfond støtter op om klubbens musikarbejde.

For en ny 2-årig periode i bestyrelsen blev følgende valgt: Henning Tranberg, Jan Engblom, Jørgen Kock Sørensen og Bente Jakobsen. Som ny suppleant valgtes Birte Hammer-Pedersen.