Partierne skal nu til lommerne
Valgplakater-01-47-16.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En container var fyldt godt op med de ulovlige valgplakater. Nu foreslås det, at kandidaterne gøres personligt ansvarlige. Foto: Kaj Bonne.
Kommunens folk måtte fjerne valgplakater der var hængt ulovligt op

Store dele af Gladsaxe blev nærmest tapetseret med valgplakater op til kommunalvalget i november. Plakaterne hang højt og lavt og skrabede flere steder mod jorden.

1.271 plakater var hængt op i strid med reglerne, så det bl.a. kunne gå ud over trafiksikkerheden. Den underste del af plakaterne skulle være mindst 230 centimeter over jorden de steder, hvor man kunne støde ind i dem eller hvor de forhindrede, at man kunne orientere sig i trafikken.

Umiddelbart ikke så svært at forstå skulle man tro, men det gik altså galt.
Derfor blev der sendt folk ud for at fjerne plakaterne. Og nu er regnestykket gjort op for nedtagningen af plakaterne.

Sagen blev behandlet i trafik- og teknikudvalget i forrige uge, og alle bakkede op om at partierne skal betale for oprydningen.

-Og så skal reglerne præciseres meget klart op til næste valg, siger Ole Skrald Rasmussen (A), der er formand for udvalget.

Kommunens ressourceforbrug og udgiftsfordeling mellem partier
Driftsafdelingen har anvendt følgende ressourcer ved nedtagelse af valgplakater i forbindelse med kommunalvalg 2017:
skema1
Hertil kommer administrative ressourcer i By- og Miljøforvaltningen vedrørende henvendelser og afgørelser om valgplakater. Skønsmæssig anslået har forvaltningen anvendt ca. 15 timer på administration.

Ressourceforbruget ved fjernelse af 1.272 ulovlige valgplakater udgør ca. 50 kr. pr. valgplakat inkl. delvis dækning af administrative omkostninger. På denne baggrund beløber kommunens samlede udgifter sig til 63.600 kr.

Anbefalinger
Valgbestyrelsens anbefaling om håndtering af valgplakater
Valgbestyrelsen har 12.12.2017 drøftet håndteringen af de mange ulovligt opsatte valgplakater ved kommunalvalget, og anbefaler overfor vejmyndigheden:
at krav vedrørende omkostningsdækning rettes mod den ansvarlige for ophængningen, alternativt det parti og/eller den kandidat, der er påført valgplakaten.
at krav om omkostningsdækning sker med 50 kr. pr. valgplakat, baseret på kommunens faktiske ressourceforbrug,
at antallet af valgplakater reduceres skønsmæssigt pr. parti med 10 procent (dog mindst 20 stk. pr. parti) for at korrigere for vejrlig, hærværk samt evt. tvister om plakaternes opsætning,
at der anvendes en bagatelgrænse på 500 kr. pr. parti af hensyn til de administrative ressourcer, forbundet med opkrævningen, og at vejmyndigheden drøfter forebyggelse mod ulovligt opsatte valgplakater inden næste valg.

skema2

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top