- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Perfekt søkig fra bænkene

Gladsaxe Kommune er i gang med at beskære beplantningen foran udsigtsbænkene ved Bagsværd Sø

Bagsværd Sø er smuk, og udsigten kan blandt andet nydes fra bænkene, der er placeret rundt om søen. Gennem årene er træer og anden beplantning dog vokset, så udsigten ikke kan nydes med samme intensitet fra bænkene.

Men det har Gladsaxe Kommune nu gjort noget ved, og i forrige uge afsluttedes arbejdet med at nedskære noget af den træagtige beplantning langs søens bred.

Det er Radiomarkens plejeplan, der er grundlag for arbejdet med at vedligeholde naturen ved Bagsværd Sø. Herunder også at sikre udsigtsbænkenes søkig til forårssæsonen.